Покана за включване в работна група “Младежко включване и овластяване”

Стани част от екипа на Национален младежки форум, включете се в работна група “Младежко включване и овластяване” и участвайте пряко в процеса по вземането на решения при създаването на политики за младежта.

Какво искаме да постигнем?

Искаме да осигурим активното участие на младите хора в процеса на вземане на решенията на всички нива при реализиране на младежките политики. За да бъде постигнато пълноценно участие е жизнено важно всеки млад човек да има възможността да влияе и оформя решенията и действията, които да допринасят за развитието на общността му. 

Какви задачи сме си поставили?

 1. Застъпничество за ползите от младежкото включване и овластяване.
 2. Изграждане на компетенции у младите хора за ефективно младежко включване в процесите на вземане на решения на местно, регионално, национално и международно ниво.
 3. Развиване на капацитета на младежките организации за младежко включване и овластяване.
 4. Осъществяване на сътрудничество с ресорни институции за валидиране на компетенциите за ефективно младежко включване.
 5. Популяризиране на целите, заложени в Ревизирана европейската харта за участието на младите хора в общините и регионите местно самоуправление и мониторинг на тяхното изпълнение.

Какво ще правиш?

Заедно с нашия екип: ще бъдеш въвлечен в дейностите на НМФ, включени в годишния работен план за Младежко включване и овластяване, или казано с други думи: 

 • Ще си основен двигател при организиране на публични дебати между политически личности и млади хора.
 • Ще представляваш позицията на НМФ и ще си активен партньор и посредник в диалога с институциите.
 • Ще участваш в създаването на първия по рода в България сертификат “Youth friendly община”.
 • Ще участваш в изготвяне на карта на функциониращите Младежки съвети в България.
 • Ще работиш пряко с Управителен съвет, Секретариат и другите основни звена на НМФ. 
 • Ще получиш ценни познания за функционирането на младежкия НПО-сектор и неговото значение при формирането на младежки политики.

Ако смяташ, че си точния човек, имаш необходимата мотивация да допринесеш за развитието на нашия екип, готов си да се впуснеш в дебрите на вълнуващия процес по създаване на политики в областта на младежкото включване и овластяване, то тогава със сигурност имаме нужда от теб.

Кандидатствай за нашата работна група до 08.03.2024 г. като попълниш формуляра ТУК.

Запознай се с “Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите” ТУК. 

Запознай се с “Наръчник за местна младежка политика” ТУК.

Работната група ще се ръководи от Мартин Керефейски и Серафима Митева, част от Управителен съвет на НМФ, отговорни за приоритет “Младежко включване и овластяване”.