Първа среща на новия борд и новите пътеки пред НМФ

След като през декември избрахме и излъчихме нов борд на Национален младежки форум, дойде време да проведем първа среща, в която стария Управителен съвет да предаде щафетата към новия.

 

Срещата се състоя във Враца, а пространство за нашите дейности осигури Комплекс “Чайка”.

В тридневната програма успяхме да:

  • Проведем среща със заместник-кмета на Враца, Александър Владимиров и с Младежки център – Враца / Youth Center – Vratsa
  • С тях проведохме разговори за сключване на споразумение за постоянно сътрудничество по отношение на младежките инициативи и младежкото представителство в общината.
  • Обсъдихме приоритетите на НМФ и резултатите от тяхното имплементиране до този момент.
  • Председателят от предходния мандат, Симона Димитрова, заедно с въвлечените от предходния Управителен съвет, дебрифираха своята работа в сдружението през последните 2 години на новия борд.
  • Работихме по изготвянето на годишен план за 2022 г. и генерирахме идеи към платформата за Бъдещето на Европа на The 25 Percent Project

    Използвахме времето, за да се сплотим и да поставим основите на успешно взаимно сътрудничество, както и позитивна и ползотворна комуникация.