Първа среща на Работните групи на НМФ

На 30 март в Къщата на гражданските организации се проведе първата среща на Работните групи на Национален младежки форум, в рамките на която новите членове се запознаха със структурата на организацията, нейните приоритетите и работен план.

Работна група “Международно сътрудничество” с координатор Александър Младенов и ръководител Андреас Петков е съставена от 5 члена, сред които бяха избрани заместник-координатор и секретар:

 • Симеон Симов – заместник-координатор
 • Стилиян Атанасов – секретар
 • Седрик Шмаров
 • Магдалена Димитрова
 • Гергана Георгиева

Работна група “Младежко включване и овластяване” с координатор Мартин Керефейски и ръководител Серафима Митева е съставена от 12 члена:

 • Христо Малчев 
 • Иван Нанков
 • Анна-Мария Лазарова
 • Вероника Чоголянска
 • Стефани Любенова
 • Зайнеп Буковян
 • Константин Димитров
 • Стефан Бакрачев
 • Кристиян Ангелов
 • Мария Георгиева
 • Петър Диков
 • Светлана Бачева

В рамките на отделните заседания на двете работни групи бяха разгледани техните вътрешни правила и състав, предстоящите проекти и планове по приоритетите им, както и бяха разпределени първите задачи на новите попълнения в двете групи.