Първото Младежко Народно събрание

От 14.03 до 18.03 в Национален STEM Център се проведе първото по рода си Младежко народно събрание, част от проекта “Академия за младежко участие”, организиран от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) и Национален младежки форум (НМФ). 

Академията за младежко участие е проект, който цели да повиши гражданското участие и компетентности на младите хора, чрез тематични обучения, симулация на Народно събрание и реализиране на младежки инициативи.

По време на симулацията, над 50 младежи от цялата страна успяха да влязат в обувките на Законодателната власт, като провеждат собствени пленарни заседания и заседания на комисии, изготвят решения и законопроекти, както и декларация със своите идеи и приоритети.

Фокусът на младежките депутати беше върху въпросите за образование, младежки политики и подкрепата на институциите в овластяването на младите хора.

Първото заседание на Младежкото Народно събрание бе открито от г-н Кристиан Вигенин, заместник-председател на 49-тото Народно събрание. Господин Вигенин проведе процедура по избор на председател на Първото Младежко Народно събрание, като избран бе г-н Александър Кабрански.

В останалите дни участниците работиха неуморно, като освен провеждане на заседания, с гласуван дневен ред, те бяха разпределени и в следните комисии:

-Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта

-Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

-Комисия по образованието и науката

-Комисия по културата и медиите

-Комисия за прякото участие на гражданите и и взаимодействието с гражданското общество

Всяка комисия разглежда различни законопроекти, гласува ги и дава становища и решения по тях. 

В края на всеки работен ден на Първото Младежко Народно събрание, младите депутати имаха вечерна емисия новини,с водещи – Мартин Керефейски и Джем Юмеров.Обявяваха се най-важните и интересни новини и се каниха гости, които да дебатират по различни и актуални теми.

След всички заседания в Пленарна зала, дебати, гласувания, изменения и допълнения, младежките депутатите изготвиха Декларация за свършената от тях работа и исканията им, които да представят по време на Кръгла маса, заедно с депутати от 49-тото Народно събрание на Република България. За изготвянето на декларацията, всяка комисия имаше и назначен ментор, който да съдейства, в лицата на:

-Мирослав Цеков

-Даниел Джинсов

-Атанас Г. Радев

-Адела Бозмарова

-Лета Панайотова

-Розалина Недкова

На 18-ти март младите народни представители имаха възможност да посетят старата сграда на Народното събрание, както и да проведат кратки дебати там. След това се оправиха към новата сграда и Зала 1 на Народното събрание, където проведоха Кръгла маса с депутати от 49-тото Народно събрание, която се организира със съдействието на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта.

 

На Кръглата маса присъстваха  г-н Кристиан Вигенин, зам.-председател на Народното събрание, г-н Валентин Тончев, председател на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, г-н Станислав Анастасов, председател на Комисията за околната среда и водите, и г-жа Силвия Петрова, държавен експерт в Дирекция „Младежки политики“ на Министерството на младежта и спорта.След приветствие, бе прочетен поздравителен адрес, от името на г-жа Набие Кабак, председател на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта, г-н Даниел Джинсов, председател на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, г-н Атанас Г. Радев, председател на Национален младежки форум, г-н Мирослав Цеков, експерт в Комисия “Анализи и застъпничество” към НМФ и г-жа Розалина Недкова. 

 “Надявам се, че сте свършили много работа. Доколкото разбрах сте приели закони и декларация. Успели сте да се скарате, но това е част от политическия дебат. Поздравления за организаторите. Дано повече хора започнат да се интересуват от политика.Не отказвам мероприятия, свързани с младежи.Аз съм длъжен към тях. Защо не и да откраднем и от вас.  Тук става дума и за смяна на манталитета. Нещата се случват, когато има добри взаимоотношения помежду си.  Надявам се да продължим съвместната си дейност.” – коментира Вигенин. 

“Поздравления за организаторите. Удовлетворение от това упражнение по демокрация. Младите хора трябва да се запознаят с институциите. Един от проблемите на нашето общество е неучастието на гражданите при вземането на решенията. Ежедневно получаваме всякакви сигнали. Важно е вие да имате ясна гражданска позиция. Ще се радвам да участвам в следваща дискусия. Продължавайте да го правите и в бъдеще.”– заяви Тончев

Младежите представиха изготвената  от тях декларация, която бе изчетена от Александър Кабрански, председател на „Първо Младежко Народно събрание“, и избраните за председатели на парламентарни комисии участници. 

Народните представители изразиха впечатление от активността и добре свършената работа на своите младежки „колеги“, като дадоха своята обратна връзка как могат да привлекат внимание за осъществяването на своите идеи. След това отговаряха на техните въпроси за доброволчеството, ученическото самоуправление, политиките за младите хора и работата с институциите.

Г-н Тончев отбеляза, че посредством Обществения съвет към КПУГВГО младите хора могат да споделят своите приоритети.

Част от предложенията на младежките народни представители бяха по-сериозна ангажираност на институциите по въпросите за младежкото участие и гражданската активност, промени в образователната система, приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството,създаване на Агенция за младежко участие, политики на местната власт за създаването на младежки пространства и активни организации и структури на местно ниво, които да включват младежта при вземането на решения, младежки ефир в рамките на програмите на обществените медии, забрана на рекламата на хазарт.

След провеждането на Кръглата маса, участниците се върнаха в Националния STEM център, където заедно с част от организаторите, в лицата на Даниел Джинсов, Лета Панайотова и Розалина Недкова обсъдиха какво са свършили досега, как се чувстват и какво предстои.

Проектът се осъществява от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) и Национален младежки форум͕ (НМФ) като е финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия, администрирана от Център за развитие на човешките ресурси!