СКОК КЪМ БЪДЕЩЕТО – Правила, Награда и Информация

Организатори

Проект 25-те процента се изпълнява от Национален младежки форум в България и е по инициатива на Конференцията за бъдещето на Европа. Конференцията представлява поредица от граждански дискусии и събития, която цели да събере в палтформата си идеи и послания за бъдещето на Европа.

Концепция и цел на Giveaway - Скок към бъдещето

Чрез участието в GIVEAWAY – СКОК КЪМ БЪДЕЩЕТО, участниците допринасят за събирането на идеи към Конференцията за бъдещето на Европа, а в замяна, един от тях ще получи награда – скок с парашут, след като попълнените формуляри са получени и прегледани от екипа на Национален младежки форум.

За да участва в този Giveaway e нужно участникът да премине през следните стъпки:

  1. Да отбележи приятел в коментар под публикацията за GIVEAWAY във Фейсбук.
  2. Да отвори линка към формуляра, който е споделен в описанието на публикацията.
  3. Да попълни полетата и да изпрати формуляра

Периодът, в който ще се приемат формулярите на участниците е 21 април до 5 май.

Ще се свържем с победителя по имейл, в седмицата след 5-ти май, когато всички формуляри са прегледани и обработени в платформата на 25-те процента. 

Как се определя победителя?

От екипа на Национален младежки форум ще разгледаме всеки попълнен формуляр и ще отредим победител на базата на вътрешно съгласуване спрямо следните категории:

  • Оригиналност
  • Актуалност на проблема
  • Иновативност в предложеното решение

Наградата

Скок с парашут над София с предложената на следния линк оферта на SkyVision.BG, където са посочени КРИТЕРИИТЕ, при които подареният ваучер може да се използва. 

Офертата важи за ваучера на стойност 359 лв. в София, който ще бъде закупен и подарен от Национален млaдежки форум. 

Всеки потенциален правен спор между Организатора участниците се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд в София град.