Среща на Национален младежки форум с министъра на младежта и спорта

На 12 юли Национален младежки форум проведе работна среща с ръководството на Министерство на младежта и спорта. На срещата присъстваха:
  • Доц. Димитър Илиев – министър на младежта и спорта
  • Доц. Георги Драганов – съветник по младежките политики на министъра
  • Анна Адамова – парламентарен секретар на ММС
  • Експерти от дирекция “Младежки политики”

От страна на НМФ в срещата участие взеха председателят Мирослав Цеков и главният секретар Йоан Стоянов.

Основната тема на обсъждане бе продължаване на сътрудничеството между Министерство на младежта и спорта и Национален младежки форум и основните приоритети на министерството в ресор “Младеж”. Национален младежки форум затвърди позицията си да иницира широк експертен дебат за мястото на ресор “Младеж”. Друга тема на разговор бяха необходимите законови промени и политики в областта на младежката работа, които предлага Националната работна група за младежка работа сред които:

  • Дефиниране на младежката работа в Закона за младежта
  • Промяна на дефиницията за младежки работник в закона
  • Картографиране на текущото състояние на младежката работа в национален мащаб
  • Необходимостта от по-задълбочена координация между МОН и ММС по отношение на функционирането на младежките центрове в страната.
Обсъдиха се и други ключови въпроси на съвместната работа между организацията и министерството, сред които възможността за по-оперативно взаимодействие. Беше обсъдена възможността за подписване на меморандум за сътрудничество за двете страни. Срещата завърши с изразена готовност от двете страни за продължаване и задълбочаване на сътрудничеството.