Стани делегат на България в три Европейски младежки конференции. Испания, Белгия, Унгария

Националната работна група за изпълнение на Диалога на ЕС по въпросите за младежта търси новите 2 делегати на Република България, които да представляват мнението на младите хора в страната в рамките на 10-ти цикъл на процеса. 

В рамките на 18-месечен период (юли 2023 – декември 2024 г.) младежките делегати, ще имат възможност да участват в 3 Европейски младежки конференции, срещи с представители на институции на местно и национално ниво, по време на които ще имат отговорната задача да представят мнението на младите хора от страната по темата на 10-тия цикъл на Диалога. Делегатите ще участват в провеждането на националните консултации по темата на цикъла, които ще се състоят между август 2023 г. и януари 2024 г., както и ще се включат в подготовката на Националната младежка конференция през 2024 г.

Първата Европейска младежка конференция ще се проведе в периода 1-4 октомври в гр. Аликанте, Кралство Испания и ще даде символично начало на 10-тия цикъл на Диалога, а следващите две през пролетта и есента на 2024 г.

Ако вече си взел/а активно участие в организирани от нас събития по темата, доказал/а си, че се вълнуваш от участието на младите хора в процеса на вземане на решение и знаеш как функционира процесът на европейско и национално ниво, имаш реалната възможност да бъдеш официален младежки представители на България!

Необходимо е да попълните формуляр за кандидатстване на английски език до 23:59 ч. на 2 август 2023 г.

ЛИНК КЪМ ФОРМУЛЯРА – КЛИКНИ ТУК:

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в периода 7-9 август 2023 г.

Окончателните резултати от селекцията ще бъдат обявени на 12 август 2023 г. 

ВАЖНО! От началото на 10-ти цикъл на Диалога на ЕС делегатите се избирата за ЦЕЛИЯ цикъл (18 месеца), а не само за участие в рамките на 1 конференция. 

Делегатите трябва да имат възможност да участват в 3-те конференции, както и в събития на национално ниво в рамките на целия 18 месечен цикъл. 

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.