HOW to help? / Как да помогна?

You can send opportunities for support or the position of your organization to: communications@nmf.bg

Възможности за подкрепа, както и позицията на вашата организация може да ни изпратите на : communication@nmf.bg

Please check bank accounts before sending money.

От Национален младежки форум ви молим да проверявате сметки, преди да изпращате средства.


Positions / Позиции