НМФ изпрати 10-тото юбилейно издание на Национална младежка академия

От 23-ти до 26-ти ноември, в Боровец се проведе Клас 3 на Национална младежка академия

По време на четиридневния клас участниците имаха много и различни активности, водени от обучителите Адела Бозмарова, Даниел Джинсов и Виктор Тенев.

По време на трите класа (В Атия и още един в Боровец) на академията участнице имаха разнообразяващи обучителни активности като между тях  бяха включени танци, състезания и игри, които сплотиха още повече сформиралата се общност. В края на академията всички споделиха с какви чувства си тръгват и какво научиха. За финал участниците взаимно канеха съмишлениците си за съвместна работа из цялата страна – София, Шумен, Варна, Пещера, Ботевград, Кърджали, Правец, Пловдив, Ямбол, Враца и много други.

На окриването на третия клас участниците започнаха с поставяне на индивидуални цели за идните дни. След това продължиха до края на деня в компанията на гост-лектори. Сред тях- д-р Лилия Еленкова, Мирослав Цеков и Атанас Радев.

При представянето си Атанас Радев, председател на Национален младежки форум, заяви: “Младежките органи са ключови за развитието на младия човек, за интеграцията му и саздаването на общност, от която той да бъде част. Важно е младите да знаят не какво Национален младежки форум може да направи за тях, а какво те могат да направят заедно с НМФ.” – призова младите да мрежуват и да взимат думата.

Д-р Лилия Еленкова, която е и председател на НМФ в период 2012-2014 година проведе лекция на тема “Стратегия, програма и проекти и какво е общото между тях”.  Запозна академците с това каква е разликата между страгетия и стратегически план и обсъдиха защо има голяма дезинформация сред младите, при наличието но толкова много информация и лесния достъп до нея. 

Мирослав Цеков (Председател на Национален младежки форум 2021-2023 г.) запозна участниците с Националната стратегия за младежта.  Запозна ги с процеса на разписване и приемане на стратегията, както и необходимите документи и наличните ресурси и указания при разписване на проект.

В края на деня, участниците представиха проблемите, по които предварително  бяха изготвили проучвания и запознаха останалите с тях. Някои от проблемите, бяха свръзани с Ниската финансова грамотност в България; Домашното насилие; Грамотността на населението; Липсата на закон за доброволчество

През втория ден се сформираха работни групи и започна разписване на проектни предложения.

Разписването на проектите и даването на обратна връзка продължи през останалите дни. 

През последния ден участниците представиха завършените се проекти, пред комисия, съставена от д-р Лилия Еленкова, Даниел Джинсов и Мирослав Цеков.

А какво всъщност се променя в участниците на Национална младежка академия? 

“Фундаментално, драстично, преобръщат се на 180 градуса. За мен НМА запълва много празноти сред младите хора и буквално подрежда пъзела за това какво е тяхното място в обществото.”Адела Бозмарова 

“НМА запалва искра в душите на младите хора и те започват да гледат през една друга перспектива относно тяхната отговорност към обществото.”Виктор Тенев

“Една доста сериозна част от групата, която завършва Клас 3, става част и от бъдещия управителен съвет и органите на управление на организацията.”Мирослав Цеков

“В рамките на НМА един млад човек израства личностно, социално и граждански – наблягаме на социалните умения, вярваме, че един лидер трябва да е наясно със своите силни и слаби страни, обучаваме бъдещи лидери и затова работим по теми като демокрация, гражданско образование и участие.”Даниел Джинсов

Благодарни сме на всички, които взеха участие в юбилейното 10-то издание на Национална младежка академия. Сигурни сме, че съвместната ни работа не свършва с приключването на академията!

“Национална младежка академия 2023 г.” се изпълнява от Национален младежки форум. Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта (по договор № – Договор № 25-00-48 / 13.07.2023 г.) чрез Национална програма за младежта 2021-2025 г. за 2022 г.