Кръгла маса на тема „Устойчивост на младежките центрове и развитие на младежката работа в България”

Национален младежки форум взе участие в кръгла маса на тема „Устойчивост на младежките центрове, финансирани по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и развитие на младежката работа в България“ на 22ри август в Министерство на образованието и науката.

По програмата се подкрепят четири съществуващи и четири новосъздадени младежки центрове в общините Стара Загора, Пловдив, Враца, Добрич, Бургас, Перник, Габрово и Монтана. Младежките центрове в Стара Загора и Пловдив са удостоени със Знак за качество на Съвета на Европа – за първи път в историята на международната организация този знак е присъден на два младежки центъра в една държава.

През април 2024 г. проектите, финансирани по Програмата ще приключат своето изпълнение, което води след себе си следваща стъпка от цикъла им, а именно тяхната устойчивост. На срещата бяха поставени съвместни цели измежду заинтересованите страни, чрез които да бъдат положени заедно основите и общото разбиране за младежка работа, младежки центрове и пространства, младежки политики, както и ролята на младежките работници и образователните медиатори.  

Предстои изработването и публикуването на доклад с препоръки от кръглата маса, който да бъде основа на застъпничеството за осигуряване на дългосрочна устойчивост и развитие на младежките центрове след април 2024 г.
 
От страна на Национален младежки форум взеха участие Мирослав Цеков, Адела Бозмарова, Атанас Радев и Любомир Дренски.
 
Официалната статия можете да прочетете ТУК.