Dive Deeper Into Social Entrepreneurship

Между 21 и 26 януари 2018 година в с. Крушево, Македония се проведе “Dive Deeper Into Social Entrepreneurship”, проект по Erasmus+, в рамките на който НМФ е официален партньор.

Това е първото обучение от втория цикъл на проекта. Участници бяха млади хора от България, Гърция, Румъния, Македония, Португалия, Перу, Коста Рика и Южна Африка. На обучението участниците получиха възможността да се запознаят с понятието “социално предприемачество” и да работят с различни методи за стимулиране на креативността и иновативното мислене. Те се запознаха с инструмента “Human Center Design“ и имаха практически задачи по него, за да могат да го усвоят по-бързо и лесно. Практическите задачи бяха свързани с конкретното населено място – Крушево. Извадени бяха най-значимите проблеми на населеното място – замърсяването, режима на водата, безработицата и ниския процент на туризъм, а участниците трябваше да намерят решения на тези проблеми.

Участници от българска страна бяха Никол Първанова – член на УС на НМФ, Даниел Липчев, който е на 24 години и е завършил “Международен бизнес мениджмънт” с японски език, и Живко Дафов – стажант по програмиране и студент със специалност “Ресторантьорство”.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *