Какво произведе 10-тия випуск на НМА?

След завършването на впечатляващия 10-ти випуск на Национална младежка академия, искаме да споделим с вас проектите на участниците, които те подготвиха в рамките на Клас 3. Темите бяха изготвени от самите участници, а процеса координиран от обучителите Даниел Джинсов и Адела Бозмарова, заедно с Мирослав Цеков (Председател на НМФ 2021-2023). Те бяха официално представени и пред комисия в състав: доктор Лилия Еленкова, Даниел Джинсов и Мирослав Цеков. Участниците продължиха усърдно работата си и в месеците след края на академията, за което искаме да ги поздравим. В тази статия можете да разгледате финалните проекти на 6-те групи участници и да разберете малко повече за техни цели и идеи:

Проект “Повишаване на финансовата грамотност”

Проектът е създаден от Анелия Денева, Иван Христов, Сара Бусари, Алекс Илиев, Атанас Сирачков и Ева Табакова. Целите на проекта са свързани с това да бъде повишена финансовата грамотност сред гимназисти в България чрез 2 предвидени дейности в рамките на 6 месеца. Дейностите включват провеждане на онлайн информационна кампания с инфлуенсъри и провеждане на обучение по финансова грамотност с известен специалист по темата. Преки бенефициенти на програмата ще бъдат младежи от България в гимназиален етап на обучение, на възраст от 15-19 г, като до тях ще се достигне чрез социални мрежи, чрез училищата и по-конкретно чрез съобщения от директори към учениците и чрез лични срещи с председатели на ученически съвети.

Проект „обрАЗоваНИЕ“

Проектът е създаден от Пея Карова, Виктор Иванов, Георги Данов, Никол Колева, Никола Минчев и Моника Букова. Целта на проекта е да бъдат повишени езиковите компетенции чрез неформално обучение на учениците от гимназиален етап от три малки населени места в България за учебната 2024/25 година. Преките бенефициенти са младите хора от 15 до 19-годишна възраст в гимназиален етап на обучение, учещи в малките населени места на България. До тях ще се достигне чрез официални покани за участие, които ще бъдат изпратени до директорите на учебните заведения, като целта е да бъдат включени и ученици, отпаднали от образователната система през предходната учебна година.

Проект “Училище без страх”

Проектът е създаден от Андон Георгиев, Гюксел Дурмуш, Десислава Гинчева, Виктория Христова, Светлана Бачева и Катерина Николова. Целта му е редуциране на тормоза в училище в гимназиален етап чрез провеждането на 2 дейности в рамките на 5 месеца – повишаване на емоционалната интелигентност, чрез неформални обучителни сесии и създаване на методология, за начин на действие при случай на тормоз. Преки бенефициенти ще бъдат ученици на възраст 15-19 години, като до тях ще се достигне с официални покани, отправени до 3 училища от област София, Пловдив и Габрово.

Проект “Доброволци в действие”

Проектът е създаден от Александра Гайтанджиева, Александър Младенов, Мартин Керефейски, Кристиян Ангелов, Стилиян Атанасов и Мила Гетова. Целта му е повишаване ангажираността на младите хора в доброволчески инициативи, като начин за осмисляне на свободното време. В рамките на проекта са предвидени дейности, които да повишат информираността относно ползите от доброволчеството, ангажирането на млади хора в обучения с фокус запознаване с целите и видовете доброволчество, както и начините за участие в подобни инициативи. Преки бенефициенти ще са младежи между 15-19 г., предимно ученици, които се интересуват от краткосрочен тип доброволчество. До тях може ще се достигне през кореспонденция с РУО, местни младежки организации, лични срещи с директори на училища и учители, ученически съвети, социални мрежи.

“Национална младежка академия 2023 г.” се изпълнява от Национален младежки форум. Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта (по договор № – Договор № 25-00-48 / 13.07.2023 г.) чрез Национална програма за младежта 2021-2025 г. за 2022 г.