Какво се случи на Европейската младежка конференция в Аликанте

От 1 до 4 октомври се проведе Европейската младежка конференция в Аликанте, Испания, която е и първа от цикъла на тройното председателство на Испания, Белгия и Унгария в Съвета на ЕС. Основна цел на конференцията (част от 10 цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта) е да заложи темите за консултациите по 3-та младежка цел – “Приобщаващи общества”

България представиха трима делегати – Димитър Фердинандов, Никол Хамбарлиева и Сейрула Лютви, за които едни от важните въпроси бяха “Какво е бъдещето на Диалога на ЕС” и как могат да бъдат по-ефективни в проектирането на резолюции за проблеми пред младите хора. 

По време на конференцията нашите делегати бяха разделени и в различни работни групи, всяка от които обсъждаща различните бариери пред нашето общество и потенциалните действия, които могат да бъдат предприети.

Ето и някои от темите по които се включиха делегатите:

 • Бариерите пред социалното включване на младите хора
 • Липсата на качествено неформално и формално образование
 • Децентрализираната информация за младежко участие
 • Липсата на младежки политики на местно ниво

Димитър Фердинандов взе участие в работна група “Валенсия” с фокус върху:

 • социалните и икономическите бариери в ежедневието на хора с ограничени възможности
 • липсата на физическа инфраструктура, помагаща на хора в неравностойно положение да участват активно в живота на тяхната общност
 • липсата на достъпна информация относно права и услуги
 • липсата на образование фокусирано върху индивидуалните нужди

Към всяка една от 4-те бариери в работната група на Димитър има по една индивидуална препоръка, като най-ключовите бяха – създаване на общ европейски  стандарт за обществения транспорт и повече видимост на механизмите за включване на младите в процеса на управление на политики. 

Никол Хамбарлиева взе участие в работна група “Барселона”, целяща да обхване теми като:

 • младежта в малките населени места, която няма достъп до качествено формално и неформално образование, поради социално-икономически фактори или просто поради липса на ресурси
 • липсата на инициативи, подобряващи образованието и спомагащи превенцията срещу изключването
 • липсата на информация, породена от липсата на ресурси
 • бариерата пред включването на всички млади хора на национално и регионално ниво, произлизаща от неправилните младежки политики

В диалога между участниците в тази група се стига до заключение, че решението на проблема с полярността на младежкото участие е обръщане на вниманието върху малките населени места и създаването на повече инициативи и събития с младежите там.

Сейрула Лютви участва в работна група Гранада:

 • Липса на връзка между образованието и професионалното развитие. 
 • Недостъпни жилища за студенти 
 • Дискриминация и липса на езикова подкрепа за чужденци, мигранти

Делегатите останаха приятно впечатлени от организацията в Аликанте. Културната програма ги въвлича в сесии на различни места като “Casa Mediterano” сграда на стара железопътна гара, която е превърната в пространство за събития.

В интервю ги попитахме кой е бил най-силният момент на конференцията за тях:

 • “Предпоследния ден когато бях с цялата Българска делегация, когато цялата аудитория ни гледаше и слушаше представянето на нашата резолюция. Беше интересно да наблюдаваме какви са били изводите на останалите участници. Тъй като на мен ми е първа такава конференция исках да разбера по какъв начин си приличаме и по какъв начин се различавам. Обогатяващо за мен беше да усетя толкова разнообразна култура, която има едно и също направление.” – Никол Хамбарлиева
 • По снимките може да се види,че българите сме изключително активни във всяка една от сесиите. Най-силния момент беше последната вечер, когато имаше събитие в замъка на хълма в Аликанте. Момент, в който вече не сме в работната среда на конференцията беше изненадващо,че продължаваше да ни вълнуваше това, за което сме се събрали. Танцувахме заедно. Пеехме песни, които никога не сме чували. Освен да се забавляваме се почувствахме като от общност на делегати.” – Димитър Фердинандов

От Испания се фоксуираме обратно в България. На Национално ниво предстоят консултации по темите, които тази конференция прозиведе, резултатите от които ще определят и бъдещето на “Диалога”. Подготовката им за конференцията в Белгия също стартира, като тя ще бъде по-насочена откъм своята методология и ще бъде фокусирана върху справяне с някои от заложените проблеми. Никол отбеляза, че за тях е от изключителна важност младите да комуникират едни с други и да създават нови идеи и процеси.

А какво си взимат делегатите от тази конфереция?

 • “Незабравимо преживяване, научих нови неща за себе си и за първи път имах възможност да общувам с толкова много хора от различни култури. Впечатлена съм от отвореността за Диалог. Успяхме да се докоснем до местния живот. Взех си вдъхновение и нямам търпение за следващите конференции.” – Никол Хамбарлиева
 • “Беше приказка. Незабравимо. Възможност да разбера че младите хора в Европа имат еднакви виждания за бъдещето на Европа, но и че трябва да работим много ако искаме младите да имат активно участие в създаването на това бъдещето за което за борят.”- Димитър Фердинандов

“Научих се да отивам на таквиа места с нагаласата, че вианги ще има хора, които знаят нещо, което аз не знам.” – Сейрула Лютви

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.