Лигата на младите гласоподаватели изпрати кандидат-депутатите с важен дебат преди изборите

На 5-и юни 2024 г.  се проведе заключителният дебат от кампанията “Лигата на младите гласоподаватели”, който обедини водещи политически фигури в дискусия за бъдещето на младите хора в България. Дебатът, подкрепен от Софийски форум за сигурност е последното събитие от инициативата на “Лигата” като тази година тя за първи път излезе от столицата, в Габрово, Варна и Стара Загора със съдействието на Център за развитие на човешките ресурси.

Дебатът в хотел Балкан беше излъчен на живо ТУК, а в него взеха участие:

  • Веселин Киров (Възраждане), 
  • Стефан Тафров (ПП-ДБ), 
  • Андрей Ковачев (ГЕРБ-СДС) 
  • Гергана Алексова (БСП за България).

Темите, обсъдени по време на дебата, включваха програмата “Еразъм+”, образованието на младите хора, възможностите за задържане на младите таланти в България или тяхното завръщане след обучение в чужбина, платените стажове и данъчните облекчения за младите хора. Водещи в дискусията бяха въпросите, поставени директно от младите гласоподаватели, които активно участваха в дебата.

Програмата “Еразъм+” и образованието

Кандидатите изразиха единодушие по въпроса за важността на програмата “Еразъм+” и нейното значение за образователния и културен обмен. Веселин Киров от Възраждане подчерта, че програмата предоставя безценни възможности за младежите да разширят своите хоризонти и да придобият международен опит. Стефан Тафров от ПП-ДБ добави, че участието в “Еразъм+” е ключово за развитието на конкурентоспособни млади професионалисти, които могат да допринесат за икономическия растеж на страната.

Задържане и връщане на млади таланти

Възможностите за задържане на младите хора в България и привличането им обратно след обучение в чужбина беше централна тема на дебата. Андрей Ковачев от ГЕРБ-СДС акцентира върху необходимостта от създаване на привлекателна икономическа среда, която да мотивира младите хора да останат в страната. Гергана Алексова от БСП за България подчерта важността на предоставянето на качествени работни места и социални условия, които да стимулират младите хора да се завръщат в България.

Платени стажове и данъчни облекчения

По въпроса за платените стажове и данъчните облекчения за младите хора, всички кандидати се обединиха около идеята, че е необходимо да се въведат по-широки мерки за подкрепа на младите професионалисти. Стефан Тафров изтъкна значението на платените стажове като средство за преодоляване на младежката безработица и за осигуряване на реални възможности за професионално развитие. Веселин Киров добави, че данъчните облекчения могат да играят решаваща роля в мотивирането на младите предприемачи.

Заключителният дебат от кампанията “Лигата на младите гласоподаватели” показа, че въпреки политическите различия, кандидатите споделят обща визия за бъдещето на младите хора в България. Всички участници бяха единодушни, че е необходимо по-тясно сътрудничество с младите хора и интегриране на техните гледни точки във всички политически решения. Кампанията “Лигата на младите гласоподаватели” продължава да бъде важна платформа за диалог и взаимодействие между младите хора и политическите лидери в България.

Събитието се организира от Националния младежки форум, САИМО и Студентския клуб на политолога, със специалната подкрепа от Софийския форум за сигурност.