Мир и връзки между младите на конференция в Скопие

От 2 до 4 ноември в Скопие, Северна Македония се проведе конференция под надслов “Колективно въздействие за мир”. 

Участие взеха Атанас Радев (зам.-председател на НМФ) Христо Радославов (експерт комуникации НМФ), като към българската делегация се включиха Симона Димитрова (представител на Атлантическия клуб, член на CBMA на Европейски младежки форум и председател на НМФ за мандат 2019-2021 г.), Никол Първанова (Консултативен съвет за младежта към Съвета на Европа). Присъстваха българи и македонци от различни младежки и граждански организации.

Поводът за конференцията е създаването на обща рамка за съвместна работа между младите български и македонски граждани. Именно те служат като пример за добри взаимоотношения между двете страни на фона на настоящата геополитическа ситауция.

Посланикът ни в Северна Македония –  Ангел Ангелов отправи послание в откриването, последван от представители на Министерство на външните работи на Северна Македония, сред които държавния секретар Филип Тосевски.

IMG_20231106_143049_618

В дискусионния панел посветен на младежките съвети от двете страни, Христо Радославов разказа повече за Национален младежки форум и представи основните 4-ри приоритета на организацията.

Радославов говори по темата за това как да се насърчи участието на младите хора в страната, като представи основните 2 комисии на Национален младежки форум България – Овластяване и приобщаване на младите хора и Международни въпроси, като изтъкна, че един от най-добрия пример за това е кампанията Лигата на младите гласоподаватели, като единствена по рода си тя успява да събере първите 5 водещи кандидат-кметове за София на едно място, за дебат пред стотици присъстващи младежи и десетки хиляди, гледащи онлайн. Чрез този дебат младите хора получават възможност за пряк диалог с кандидатите и напомняне за това колко е важно да се фокусират върху младежта в своите мандатни програми.

Национален младежки форум и Национален младежки съвет на Македония обсъдиха възможността за работна група помежду си, с представители от двете младежки организации. 

Представиха и че в момента България и Северна Македония са част от проект, наречен “Независимост на младежките съвети”. Целта на проекта е да се направи проучване и анализ до каква степен младежките съвети действително влияят на хората, които са на власт, и колко ефективно участват в процесите на вземане на решения. 

“За нас младежката политика е инструмент, с който може да се постигне тази интеграция, тъй като именно младите хора ще формират следващите политики на ЕС. Вярваме, че младите хора трябва да бъдат ориентирани в този процес и да го приемат с разбиране, каза Христо.

На конференцията бяха представени резултатите от проучване за нагласите на македонци и българи затова как младежите възприемат отношенията на България и Северна Македония. Проучването бе проведено от Тодор Рогошев, координатор на младежките делегати на ООН от страна на България и Блажан Малески. 

Основавайки се на споделените цел и визия за общо европейско бъдеще, Национален младежки форум разпознава младежката политика като водещ инструмент за подобряване на международните отношения. Гледаме напред заедно с Национален младежки съвет на Северна Македония с вълнение и готовност за съвместни инициативи.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *