Младежи от Перник участваха във второто издание на Местна младежка академия “Перник на младите”

Между 8 и 10 ноември в хотел Бърдото, Брезник се проведе академията “Перник на младите”. Организатори на събитието са Община Перник, Национален младежки форум и Консултативен съвет за младежка политика (КСМП) Перник

В Академията взеха участие 26 младежи от област Перник, които в рамките на 3 дни придобиха нови знания и умения как да използват най-вече комуникацията за прилагане на собствените си идеи и към кого да се обърнат, за да ги превърнат в реалност. 

Едни от основните теми, които бяха засегнати в обучението на Академията бяха:

  • комуникацията
  • личната креативност 
  • творчеството. 

Обучителите наблегнаха специално на това участниците да разберат колко е важна комуникацията за успешната работа в екип и им доказаха, чрез различни активности, че с подкрепата от съмишленици може много по-лесно и ефективно да реализират своята идея.