„Младежта като стълб за изграждане на устойчиви и мирни общества”

На 12-ти октомври 2022 в гр. София се проведе Експертна среща на тема „Младежта като стълб за изграждане на устойчиви и мирни общества“, която бе в областта на младежта по линия на Централноевропейската инициатива. Тази среща е част от календара на българското председателство на Централно-европейската инициатива (ЦЕИ) през 2022 г. и е организирана от Министерство на младежта и спорта, а Национален младежки форум също бе в ролята на символичен домакин.

Участие взеха:

Заместник генералният секретар на ЦЕИ Жужана Кирали
Петър Бучков – зам.-министър на МС
Велислава Петрова – зам.-министър на Външните работи
Представители на държавите от ЦЕИ, както и представители на младежките съвети от държавите от ЦЕИ. (Албания, Румния, Полша, Молдова, Словения и България)

Всяка делегация се състоя от един експерт от министерство и един представител на националния младежки съвет на дадената държава членка.

 Събитието бе открито от заместник-министъра на младежта и спорта Петър Бучков, заместник-министъра на външните работи Велислава Петрова, заместник генералния секретар на ЦЕИ Жужана Кирали и Българските младежки делегати към ООН – Ангел Митков и Мария Бадева.

Програмата се състоя от три отделни панела, в които бе обхваната тематика, свързана с активното включване на младежите в изграждането на мирни и устойчиви общества. Целта на срещата бе да бъде предоставена възможност на държавите членки към ЦЕИ да обменят гледни точки и добри практики и да отправят препоръки към ЦЕИ по отношение на работата в областта на младежта.

Акцентите от страна на младежите бяха свързани със засилване на сътрудничеството на ЦЕИ с младежките съвети и младежките организации в държавите членки на инициативата, създаване на по-добри възможности за координация и сътрудничество по отношение на проблемите за младежта и гарантирането на смисленото участие на младите хора в процесите на вземане на решения. 

Изтъкнаха се и трудностите, които младежките съвети в държавите от инициативата срещат по линия на разпознаване на тяхната роля и принос при осъществяването на младежката политика.

На срещата участниците изработиха препоръки към ЦЕИ, които ще бъдат представени по време на следващата среща на външните министри от държавите по инициативата – има я на сайта на ЦЕИ.

Необходима е повече публичност и комуникиране на мисията на ЦЕИ и работата ѝ в държавите членки, тъй като много от младите хора не разпознават целите и организацията.

Изготвил: Йоана Дончева