“Перник на младите” – младите за бъдещето на област Перник

30 младежи взеха участие в Младежката академия “Перник на младите”, която се проведе между 17-19 ноември в Хотел-ресторант “Бърдото”, гр. Брезник, обл. Перник. За тяхната програма и нови знания се погрижиха двама обучители – Розалина Недкова и Любомира Велчева, двама младежки работници – Веселин Гюров и Ася Томашек. Сред екипа на събитието бяха Александър Йорданов, младежки медиатор от Консултативния съвет за младежка политика (КСМП Перник – „Перник на младите“), Радост Раданова, директор на Международен младежки център-Перник (ММЦ-Перник), Елизабет Маринова, младежки работник, и двама представители на Секретариата на Национален младежки форум – Йоан Стоянов и Цветан Герасимов.

Основната цел на академията бе да стимулира гражданското участие и личностното и професионално развитие на младите хора от област Перник.

Една от основните засегнати теми бе младежка работа. Младежите взеха участие в различни лекции и бяха разделени на работни групи, за да обсъждат и повишават своите знания, умения и опит да привличат, мотивират и задържат други младежи за провеждане на младежки дейности.

Ключов акцент бе и повишаване на уменията на младежите за работа в младежки общности, чрез използването на пиър моделите. Идеята е всички участници да използват своите нови знания с цел активно включване в бъдещите младежки дейности в своята младежка организация или в публични събития, насочени към младежка аудитория.


Младежите имаха възможност да се запознаят и да зададат своите въпроси на някои от организациите, част от КСМП – Общински младежки съвет-Перник, Български младежки червен кръст-Перник, Фондация „Пулс“ и ММЦ-Перник. Имаха и панели за дискусия с г-н Мартин Жлябинков, секретар на Община Перник и председател на КСМП, както и с Мирослав Цеков, председател на НМФ.

От Национален младежки форум искрено благодарим на всички замесени!

Академията се организира като част от годишния календар на КСМП-Перник, Перник на младите, с финансиране от Община Перник. Национален младежки форум и Международен младежки център – Перник бяхме съорганизатори.

Изготвил: Йоана Дончева