Национален младежки форум вече е част от Управителния съвет на Форум гражданско участие

На 29-ти март се проведе общо събрание на сдружението Форум гражданско участие. След проведено гласуване, новият Управителен съвет ще бъде попълнен и от нас, Национален младежки форум, а ролята на председател беше отредена на сдружението “Бизнес инкубатор – Гоце Делчев”

Освен нас, сред новите попълнения на Управителния съвет са „Европейски пространства 21“ (Русе), Платформа АГОРА (София) и фондация „Антикорупционен фонд“ (София)

Общото събрание взе решение да създаде длъжност изпълнителен директор, а за нея бе избран Георги Петров, досегашен програмен директор на ФГУ и дългогодишен заместник-председател на мрежата като представител „Асоциация съвременни читалища“.

Вярваме, че съвместните ни усилия ще стимулират българското общество към по-изразено и по-информирано гражданско участие!