Националната обиколка “Ние и Европа в диалог” стигна до Момчилград и Кърджали

На 30 и 31 януари в Момчилград и Кърджали се проведоха още една част от консултациите, част от Националната обиколка “Ние и Европа в диалог” 2024. Обучител и в двата града беше Елица Диамандиева.

На 30 януари се проведе консултацията в Духовното училище в Момчилград, където близо 20 от учениците в училището взеха участие, разглеждайки и консултирайки темите:

  • мотивацията на учениците
  • психично здраве
  • ролята на технологиите

В рамките на събитието участниците проведоха и няколко активности, с които да упражнят комуникационните си умения, наблягайки на силата на думите в посланията.

На следващия ден в Кърджали в училище “П. Р. Славейков”, по инициатива на делегата на Европейската младежка конференция в Аликанте, Сейрула Лютви, представителите на НМФ представиха Диалога на ЕС, неговите цел през настоящия цикъл и запознаха участниците в срещата с възможностите им да взаимодействат чрез националните и европейски събития свързани с него. Срещата протече в стила на фокус група, каквито се провеждат и на реалната конференция.

Това е първата консултация в Кърджали свързана с Диалога на ЕС и резонно с оглед на силната активност на местните младежи, както на местно ниво така и на нивото на проекта. От 2021 г. Кърджали е произвел двама участници на ЕМК – Мария Тонева и Сейрула Лютви.

Държим да отбележим, че “П. Р. Славейков” е част от Програмата за училища — посланици на Европейския парламент (EPAS), която дава възможност на учениците да разберат правата си като граждани на ЕС и да научат за ролята на Европейския парламент. Именно за това взаимодействието с ученическата общност тук е толкова важна за целите на Диалога.

В процеса на консултация, на преден план излиза силният интерес на участниците да разгледат проблемите на местно ниво свързани с културата, междукултурния обмен и достъпът до него. За тях е от изключителна важност България да дава добър пример в Европа именно чрез културната си стойност.

За участието на Мария и Сейрула в Диалога на ЕС можете да научите повече на следните линкове:

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.