“Ние и Европа в Диалог” – Пловдив

Като част от 9-тия цикъл на проекта Диалог на ЕС по въпросите за младежта локалните срещи под надслов „Ние и Европа в Диалог“ целят да ангажират младите в даването на идеи и препоръки по младежки цели №3 “Приобщаващи общества” и №10 “Устойчива и зелена Европа”, които са основен акцент на настоящия цикъл.

На 30-ти август Национален младежки форум завърши своята национална обиколка в централната част на Южна България, където си партнира с Младежки център Пловдив.

За провеждането на събитието отговаряше Калоян Стоянов, старши обучител към Звено обучители на Национален младежки форум. Срещата бе открита от Йоана Дончева, част от Секретариата на организацията. Във въведението тя запозна участниците с проекта. 

Достигнахме до малко над 25 активни младежи в града на тепетата, които бяха разделени на работни групи и обсъждаха “Проблемите с климата и нашата роля в преодоляването им”. Тази тема трябваше да е погледната не само от индивидуална гледна точка, но и от колективна, тъй като повечето участници бяха или са били доброволци в различни организации и имаха какво да споделят.

 След това се разви и дискусия с фокус върху “Мрежата на младежки организации в града и начините да я подобрим” и “Процесът на вземане на решения и нашето включване”. С толкова активни хора се надяваме град Пловдив да продължи да развива своя граждански сектор и за нас бе истинско удоволствие да засегнем подобни теми и да работим над развиването на младежите.

Цялата обиколка бе едно прекрасно изживяване за нашия екип. Благодарим на всеки, взел участие.

Консултациите се финансират по проект “Диалог на ЕС по въпросите за младежта” – механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

Търсеният резултат е чрез множество събития да се въвлекат в диалог възможно най-много млади хора и да се съберат идеи и препоръки за изпълнение на Целите за устойчиво развитие, които да бъдат включени в политически документ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *