НМФ и НПСС в диалог с ресорните институции за студентско самоуправление и младежко участие

На 14-ти ноември в Софийски университет “Св. Климент Охридски” се проведе втора публична дискусия на тема „Ролята на младежкото участие и студентското самоуправление в процеса на вземане на решения“. Организатори на събитието бяха Национален младежки форум и Студентски съвет при СУ „Св. Климент Охридски“. На нея се обсъждаше как студентското самоуправление е неизменна част от младежкото участие. 

Участие взеха:

проф. д-р Сашо Пенов, министър на образованието и науката;
г-н Петър Бучков, зам.-министър на младежта и спорта;
Мирослав Цеков, председател на Национален младежки форум;
Антонио Стоичков, председател на Студентски съвет при СУ „Св. Климент Охридски“.

В ролята на модератор бе Атанас Г. Радев, зам.-председател на НМФ.

Сред участниците, които впоследствие се включиха и в дискусията, имаше и активни младежи – студенти и ученици, народни представители и представители на Националното представителство на студентските съвети (НПСС).

Събитието се откри от модератора Атанас Г. Радев, който накратко въведе четиримата говорители във важността на темата.

След това думата беше дадена на министър Пенов, според когото „е немислимо съществуването на университетите без организациите на студентите“. 

Зам.-министър Бучков продължи, като обърна внимание за необходимостта да вървим към разбиране на младежкото участие не само на теория, но и на практика.

Мирослав Цеков наблегна на един от основните проблеми на сектора – младежкото участие е по-скоро ситуация, а не устойчив процес. Антонио Стоичков допълни, като сподели за трудностите, които някои студентски съвети срещат заради тази недостатъчна подкрепа.

В хода на разговора бяха обсъдени различните перспективи и предизвикателства пред младежкото участие и студентското самоуправление. С особен акцент върху проблемите в нормативната уредба страните се съгласиха, че са нужни устойчиви мерки в законодателството. Двамата министри не изпуснаха момента и да призоват младежките и студентските организации към по-голяма активност в обществените обсъждания и застъпничеството за касаещите ги политики. Зам.-министър Бучков спомена, че проектът за Национална стратегия за младежта (2021-2027) предстои отново да бъде внесен в Народното събрание.

Целта на двете дискусии беше да ангажира гледните точки на заинтересованите институции и организации за значението на студентското самоуправление като един от видовете младежко участие и да обсъди подробно начините на взаимодействие между младежките организации и студентските съвети.

В резултат от двете дискусии доброволците от Работна група към приоритет „Младежко включване и овластяване“ ще изготвят политически документ за студентското самоуправление и младежкото участие. Този документ ще бъде в особена полза за работата както на младежките организации и студентските съвети, така и на двете ресорни институции.

Изготвил: Йоана Дончева