Обсъдихме младежките и училищните политики в Ловеч

На 30 август се проведе среща с партньорите ни от Обществено-консултативен съвет за училищни политики към областния управител на област Ловеч (ОКСУП Ловеч), с които сключихме договор за сътрудничество през февруари 2023 г. В Областната администрация на Ловеч обсъдихме предстоящите дейности и младежки инициативи, които предстоят за областта през предстоящата 2023/2024 учебна година. 

Областният управител Виктор Стойчев и представители на РУО Ловеч се срещнаха с различни младежки организации. На срещата присъстваха Ралица Димитрова (Управителен съвет НМФ),  Христо Радославов (Експерт комуникации и партньорства към НМФ), Димитър Фердинандов (Координатор на Национален ученически парламент), Иван Ефтимов (Спортен клуб JaRa) и Йохан Георгиев (Председател на ОКСУП Ловеч).

Обсъдените точки бяха партньорските дейности, като НМФ предложи на ОКСУП и областната управа съвместна дейност по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, което предвижда двете страни да се включат в съвместно събитие – консултация по Диалог на ЕС,  където младите от областта ще обсъдят проблемите, които засягат техните населени места.

Виктор Стойчев от своя страна приветства и други възможности за партньорство и наблегна върху необходимостта областната управа и държавната администрация да работи на местно ниво със структури като ОКСУП, а на национално с Национален младежки форум.

Друг ключов момент от срещата беше официалното подписване на партньорство между ОКСУП Ловеч и Национален ученически парламент. Двете страни ще работят по съвместни дейности в партньорство до 2026г. 

Тук можете да видите и един спомен от фестивала на 14 юни, организиран от ОКСУП Ловеч и ученическите съвети в областта, на който представителите на Национален младежки форум също присъстваха.