Общо събрание на Национален младежки форум (юни 2022)

На 25-ти и 26-ти юни се проведе общото събрание на Национален младежки форум в Заседателна зала 1 на СУ “Св. Климент Охридски”. Водещ на събранието бе Калоян Стоянов.

 През първия ден се представи и първата отчетна дейност на избрания през декември борд, начело с председателя Мирослав Цеков.

Темите от дневния ред бяха:

-Годишния финансов отчет
-Отчет за дейността на управителния съвет, който минава и през приоритетите, които бяха заложени на пресконференцията в БТА през февруари.
-Бюджетът на Национален младежки форум
-Заложени работни документи

Набелязаха се и няколко основни цели, които да бъдат осъществени. Част от тях са: 
-забрана на неплатените стажове
-кампания за младежката работа
-търсене на сътрудничество от нужните институции с цел създаване на повече младежки центрове
-организиране на събития в няколко града с цел борба срещу затлъстяването чрез различни активности и т.н.

Официално бе представен и новият главен секретар на НМФ – Йоан Стоянов, както и управляващият комуникациите и партньорствата – Христо Радославов.

През втория ден се състоя гласуване, след което две организации се присъединиха към семейството на НМФ. Това са:
– Фондация “Подобри” с председател Петър Бодуров от Шумен.
– Студентски съвет към Софийски университет Св. Климент Охридски с председател Антонио Стоичков.

Присъстващите организации членове избраха Габриела Райкова за член на Управителен съвет, попълващ квотата за политическите партии.

Поздравяваме всички тях и желаем успех и развитие чрез дейностите, с които те ще допринесат за младите в България.