Ясният път на НМФ към укрепването на младежта в България

С първата си пресконференция, новият борд на Национален младежки форум обяви стъпките, към заздраването на младежкия сектор у нас по време на мандата си (2022-2023).  Това се случи на пресконференция в Пресклуба на БТА, тази сряда.

В стратегическите си ходове, най-голямата младежка платформа в България е предвидила създаването на няколко работни групи, поредица от събития и проекти, всичките синхронизирани с Европейската година на младежта. Новоизбраният председател, Мирослав Цеков подчерта, че пътят към успешното развитие е именно чрез извеждането на младежките организации, като разпознаваем инструмент в процеса на активизирането на младите хора.

В стратегическата ни програма от НМФ сме заложили 4 основни приоритета, по които да работим.

Силни младежки организации

Приоритетът се основава върху капацитетът и развитието на младежките организации в България, където се създава благоприятна среда за споделяне на професионален опит. Целта е да се достигне до повече млади хора, които да бъдат въвлечени в сектора и осъществяване на партньорства с бизнеса за подкрепа. 

Младежки права

През следващите две години, задачата е да се анализира средата и състоянието на мадежките права в България. Ще се изготви карта с организации работещи в защита на правата на човека и младежта. Изготвяне на календар със събития и инициативи за защита на правата. Организиране на ежегодно събитие посветено на младежките права.

Младежки работа

Темата е все още не толкова добре позната на обществеността. Това понятие обхваща дейности от социални, културни, политически действия от и за млади хора. Извършва се от платени младежки работници. Влиза в категорията социална практика. Започнат е процес в Национална работна група към ММС със същата тема. Нужно е чрез положените в тази група усилия, младежката работа да бъде утвърдена на национално ниво. Като част от приоритета е сформирането на работни групи, в които млади хора, могат да доброволстват.

Младежко включване и овластяване

Конкретните цели пред този приоритет предвиждат създаване на условия за активно и пълноценно участие. Заложена е идея за партньорство с Национално сдружение на общините в България, за създаване на карта на активни младежки структури, към които младите да се ориентират и да намерят по-лесно.

От НМФ, обявихме три работни групи отворени за доброволци и доброволческо участие.

 

  1. Младежко включване и овластяване

  2. Младежка работа

  3. Обществено здраве

     

По отношение на 2022 г. – Европейската година на младежта, от НМФ приветстваме обявяването й от Урсула фон дер Лайен. Тази година трябва да се демонстрира политическата воля за дългосрочни и устойчиви политики за младите. Нужно е и институциите да разберат важността от разпознаването на добрата младежка политика за благоразвитието на демокрацията. 

 

От НМФ ще се работи за забраната на неплатените стажове в България. Подготвена е декларация, която ще бъде входирана през март в Народното събрание. В този документ се разглеждат исканията на НМФ свързани с проблемите на младите. 

Някои от събитията, които от НМФ предвиждаме са:

Национална младежка академия – Емблематичното за организацията ни събитие. Тук се запалва пламъка на гражданския активизъм в много млади хора. Над 500 младежи са преминали през нея от 2012-а. Това са активни младежи, които се превръщат в лидери на мнение и промяна. Голяма част от минаващите през академията се превръщат в капацитет на младежките организации. 

Менторска програма за ученически съвети – Това ще е поредица от инициативи, в които от НМФ целим да задвижим функцията на ученическите съвети. Първоначалните огнища на гражданско участие. От НМФ сме издали наръчник за ученическо самоуправление. Към момента е стартирана програма с две столични училища, като интересът към програмата расте

Национална младежка конференция – Диалог на ЕС по въпросите за младежта. – Инструмент за младежко участие, в задаването на дневния ред на Европа. 11-те европейски младежки цели, бяха продукт на този процес. Тази година ще се проведе национална младежка конференция от 9 до 12 май. На нея ще представим проучване, което показва перспективата на младия човек от малкото населено място по пътя му към участието в процесите от дневния ред на Европа.

Конференция – 25-те процента – Конференцията ще се проведе от 14-16 април, която ще се проведе в контекста на конференцията за бъдещето на Европа. В нея ще се включат ММС, МВнР, Евродепутати и др. Тя ще даде диалог на заинтересованите страни, ще изготви политически документ за международно сътрудничество. Целта е българските младежи да участват активно в процеса на вземането на решения. Приканваме всички съпричастни да подадат своите идеи за бъдещето на Европа.

Национална младежка среща – “Младежка работа от А до Я” – Събитието ще се проведе в Перник от 8-12 юни. Това е най-голямото младежко събитие, което се организира в България. Негов основен организатор е Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите. На тази среща се обсъждат теми за неформалното обучение, младежките пространства. Тази година, фокусът е именно младежката работа.

 

От НМФ сме окуражени, мотивирани и готови да изпълним целите си и да преодолеем препятствията по пътя към aктивизирането на младежта в България.