Инкубатори за младежко предприемачество

Каква е разликата между предприемчивост и предприемачество?

Кои са най-важните стъпки при стартиране на собствено бизнес начинание?

Как бизнес идеите ни да бъдат устойчиви и зелени?

Ние имаме отговорите за теб!

Включи се в онлайн инкубаторите за младежко предприемачество и ще ги получиш. 😉

Събитието е напълно безплатно като е необходимо да се регистрираш за едно от изданията на:

– 19 юни: https://bit.ly/3gJYu3v
– 20 юни: https://bit.ly/3dk07mL
– 24 юни: https://bit.ly/3wDtoQN
-25 юни: https://bit.ly/2SJUM0D
-28 юни: https://bit.ly/3iNQpfF

Линк за регистрация ще намериш във всяко от събитията. Очакваме те! С

Събитието се организира от Национален младежки форум в партньорско с Училището за индустриален капитал в Испания и е подходящо за младежи от 15 до 29 години.

Проектът “Социално иновации, територия на младежкото предприемачество в селските райони” се изпълнява по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и има основна цел развитие на устойчиво и зелено предприемачество сред младежите.

Проект № BG05M9OP001-4.003-0009-C01, „Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България“ в рамките на ОП РЧР, процедура № BG05M9OP001-4.003 „ Транснационални партньорства“, Стойност на проекта: 191 751.33лв. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *