Съвета за регионално сътрудничество организира втория Младежки форум ЕС – Западни Балкани в Нови Сад

От 13 до 15 декември в Нови Сад се състоя второто издание на Младежки форум ЕС – Западни Балкани, организиран от Съвета за регионално сътрудничество. Форумът събра повече от 30 млади хора от Западните Балкани и Европейския съюз. От страна на Национален младежки форум участие взеха Андреас Петков (заместник-председател) и Йоан Стоянов (главен секретар).

Тридневният форум даде възможност на участниците да разберат динамиката на Общия регионален пазар, опазването на околната среда и насърчаването на човешките умения. По време на семинарите и дискусиите участниците получиха инструменти и знания за въздействие върху своите общности и за повишаване на осведомеността относно възможностите в Европа. Конференцията завърши с изготвяне на заключения от младите делегати на ЕС и Западните Балкани, които ще послужат като основа за по-нататъшно сътрудничество и ще бъдат събрани в политически документ, чиято подготовка предстои. 

Във форума се включиха:

  • Г-жа Таня Мишчевич, министър на европейската интеграция на Сърбия. 
  • Г-жа Ивана Антониевич, заместник-министър на младежта и туризма, Сърбия
  • Г-жа Кристина Капуто, заместник-директор на дирекция “Адриатика и Балкани”, Министерство на външните работи и международното сътрудничество на Италия
  • Г-жа Андреа Хохубер, ръководител на секция “Европейска интеграция и икономика”, Делегация на ЕС в Сърбия
  • Г-н Лука Гори, посланик на Италия в Сърбия
  • Г-н Амер Капетанович, ръководител на политическия отдел, Съвет за регионално сътрудничество
  • Представители на Службата за регионално младежко сътрудничество (RYCO)
  • Националния младежки съвет на Сърбия (UNDP)
  • Програма за развитие на Обединените нации
  • експерти от граждански организации, работещи по темите на форума, както и част от делегатите на предходното издание на Форума през 2021 г. в Рим

Амер Капетанович коментира: “Радвам се да кажа, че второто издание на форума надмина очакванията ми. Младите хора, които се събраха тук през последните 3 дни, мислеха свободно и смело за бъдещето на регионалната интеграция, опазването на околната среда и развитието на човешкия капитал. Заключенията, до които те стигнаха и които ни представиха днес, показват политическата и икономическата зрялост на тези младежи. Това е окуражаващо за мен и за всички нас, тъй като тези млади хора са нашето бъдеще”

Заключенията от Форума ще бъдат публикувани на уебсайтовете на EUBYF и RCC.

Източник: https://www.rcc.int/news/861/the-second-eu-western-balkans-youth-forum-hosted-by-the-rcc-ends-in-novi-sad