Работодатели, синдикати и институции обсъждаха правата на младите хора

На 12ти септември в Хотел Хемус се проведе първата конференция “Правата на младите хора – Тук и Сега”. Тя се осъществи под надслов “Неплатените стажове” и обсъди предизвикателствата пред качествената заетост на младите хора у нас по отношение на стажуването. На конференцията Национален младежки форум представи своя актуализиран Наръчник за правата на младите хора.

Събитието беше организирано в синхрон със стратегическия ни приоритет “Младежки права” и в партньорство с Фондация “Фридрих Еберт България”. 

Участие взеха 50 души – Младежки и граждански организации: 

 • Мирослав Цеков (председател на НМФ), Любомир Дренски, Цветан Герасимов и Христо Радославов (НМФ)
 • Мария Петрова (Фридрих Еберт България)
 • Димитър Черкезов (ЕКП)
 • Андрееа Скриоштяну (Европейски младежки форум)

Представители на институции:

 • Таня Павлова и Теодора Йовчева (Министерство на младежта и спорта)
 • Генка Петрова-Ташкова (заместник-министър на образованието и науката), Наталия Митева, Мария Вълова и Мария Теодорова (МОН)
 • Деница Тенчева-Фока (Министерството на труда и социалната политика)
 • Иван Иванов и Диана Кътева (Агенцията по заетостта)
 • Офелия Кънева, Лора Любенова и експерти от ИСС (Икономически и социален съвет)

И представители на синдикати и работодателски организации:

 • Васил Тодоров (БТПП)
 • Антоанета Кацарова (БСК)
 • Християн Даскалов (ССИ)
 • Мария Петрова (Младежката мрежа на КТ “Подкрепа”)
 • Ралица Цветкова (Младежката мрежа към ФТР “Подкрепа”)
 • Алина Милушева (Младежкия комитет на СТСБ)
 • Иванина Янкова (КНСБ)

Като част от програмата младежките мрежи на европейските и националните организации на синдикатите споделиха добри практики в политиките за младежка заетост, представители на Европейския младежки форум разказаха за своя опит в темата за неплатените стажове, а работодателските организации презентираха добрите примери за стажантски програми в корпоративния сектор.

Конференцията цели да се превърне в ежегодна платформа за диалог и застъпничество на основните младежките права, описани подробно и в наръчника:

 • Жилище
 • Работа 
 • Свобода на сдружаване
 • Участие
 • Образование
 • Здраве
 • Защита от дискриминация

Национална младежка академия е отново тук!

След 1 пропусната година, Национална младежка академия е отново тук. На 7ми септември в Почивна база Атия започна 10-тия юбилеен випуск на НМА. Първата част на събитието ще продължи до 10ти септември с общо 53 участници от цялата страна.

Председателят на Национален младежки форум Мирослав Цеков приветства участниците, пристигащи от всички краища на България – София, Варна, Габрово, Пещера, Казанлък, Ботевград, Черноморец, Стара Загора, Кърджали, Правец, Павликени, Велико Търново, Пловдив, Шумен, Русе, Ловеч, Ямбол, Враца, Дупница, Свищов, Петрич и Карлово, което потвърждава националния характер и националната мисия на академията. 

Участниците се впуснаха мигновено в обучителния процес, ръководени от техните обучители, сред които за поредна година са Даниел Джинсов, Розалина Недкова, Адела Бозмарова и Виктор Тенев. В предстоящите дни от програмата младежите ще се запознават и обучават в младежко гражданско участие, а магията на НМА ще ги свърже в групи за споделени каузи и инициативи.

Национална младежка академия е най-големият обучителен процес за младежи от цялата страна и най-голямото събитие на Национален младежки форум. Повече за мисията на НМА може да научите ТУК.

“Национална младежка академия 2023 г.” се изпълнява от Национален младежки форум. Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта (по договор № – Договор № 25-00-48 / 13.07.2023 г.) чрез Национална програма за младежта 2021-2025 г. за 2022 г.

Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество

На 17ти септември на Софийското Ларго ще проведем първия по рода си “Фестивал на демокрацията”, изпълнен с интерактивни дейности, полезни дискусии и вдъхновяващи личности. От 10:00 до 18:00 часа ви очаква изложение на над 30 граждански организации, които ще ви разкажат за своите мисии и ценности.

Събитието се провежда съвместно с Форум Гражданско участие, който е най-голямата платформа за граждански организации в страната. 

Очаква ви един ден, в който ще се запознаете с дейността на различните сдружения и фондации, както и как те подкрепят различни части от нашето общество. Подготвили сме интерактивни семинари и работилници по темите: гражданско и младежко участие, активизъм, развитие на умения, социално включване на хора от уязвими групи и други. А в дискуционни панели, експерти ще обсъдят ключови за демокрацията теми: гражданско участие, развитие на общности, участие на гражданите при взимане на решения и други.

Заповядайте на “Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество”, за да се срещнете с ентусиазирани експерти и хора, които споделят вашите ценности и идеи, да получите нови знания и вдъхновение, както и да подобрите осведомеността си за активното гражданско участие и неговото значение за обществото!

Вижте повече за събитието ТУК!

„Правата на младите хора – Тук и Сега“

На 12ти септември организираме Първата конференция “Правата на младите хора – Тук и Сега”, която ще се проведе под надслов “Неплатените стажове” и ще обсъди предизвикателствата пред качествената заетост на младите хора у нас по отношение на стажуването. Събитието ще се проведе в хотел Хемус (гр. София, бул. “Черни връх” 25) от 9:00 до 17:00.

Събитието се организира в синхрон със стратегическия ни приоритет “Младежки права” и в партньорство с Фондация “Фридрих Еберт България” и Младежка организация на съюза на глухите в България. То ще бъде ежегодна платформа за обсъждане и застъпничество на конкретна тема, свързана с правата на младежта в Република България. 

Участие ще вземат над 50 души, представляващи заинтересованите страни – младежи и младежки организации, граждански организации, работещи в областта на правата на човека, синдикати, работодатели и работодателски организации, отговорни европейски и национални институции. Като част от програмата на конференцията Национален младежки форум ще представи актуализирания си Наръчник за правата на младите хора, младежките мрежи на европейските и националните организации на синдикатите ще споделят добри практики в политиките за младежка заетост, представители на Европейския младежки форум и на национални младежки съвети от съседните ни страни ще разкажат за своя опит в темата за неплатените стажове, а работодателските организации ще презентират добрите примери за стажантски програми в корпоративния сектор.

Ако искаш да научиш повече за правата си като млад гражданин, РЕГИСТРИРАЙ СЕ ТУК!

Проведе се 22-рата Национална среща на младежките съвети и парламенти

В периода 2-4 юни се проведе 22-рата Национална среща на младежките съвети и парламенти под темата “Организацията – моето развитие”. Организатор на събитието е Общински младежки съвет – Перник, подкрепен от Община Перник.

В рамките на два дни над 30 представители на ученически и младежки структури от 10 общини в България обсъдиха теми, насочени към повишаване на активността на младите хора, възможността им за личностно израстване, изграждането на полезни умения и подобряването на капацитета на организациите им. 

Предвидени бяха и обучителни и дискусионни модули, които се проведоха от обучителите на Национален младежки форум – Адела Бозмарова и Павел Денков.

Национален младежки форум участва в Академия за Младежко участие

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, в партньорство с Национален младежки форум, осъществява проекта “Академия за Младежко участие”.  Проектът има за цел да повиши гражданската осъзнатост на 60 младежи от цялата страна на възраст между 15 и 25 години и да подкрепи активното им участие в демократичния живот на общините и общностите, към които принадлежат.

Академията ще създаде възможност за младежи от населени места, където не се предлага младежка работа, да се включат в дейности на живо, които по качествен и надграждащ начин да развият техните личностни, професионални и граждански компетентности чрез 3 планирани мобилности:

 • Обучение “Моето място в Демокрацията” –  07.05.2023 (4 дни), в х-л
  Гергини, общ. Габрово.
 • Симулация на Народно събрание –  3 дни в периода 01 – 13 септември
  2023г. гр. София.
 • Обучение “От проблем към действие“ – 6 дни през ноември 2023г.

Проектът предвижда и 2 практически онлайн фази, както и финална практическа фаза с последващи действия като:

 • Менторство в подготовката и реализирането на събития от младежи на
  местно ниво;
 • Провеждане на различни събития и инициативи на местно ниво;
 • Измерване на ефекта от проекта;
 • Популяризиране на резултатите и ефекта от академията.

Проектът се осъществява от Младежко сдружение за мир и развитие на
Балканите и Национален младежки форум͕ като е финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия, администрирана от Център за развитие на човешките ресурси.

Повече за “Академия за Младежко участие” и нейните цели можете да разберете ТУК!

Национален младежки форум проведе обучение за делегати за конференция по Диалога на ЕС

Национален младежки форум проведе обучение за делегати в периода 16-18.02. в Национален студентски дом. Обучителният семинар бе част от 9-ти цикъл на Диалог на ЕС по въпросите за младежта. Основна цел бе повишаването на информираността за процеса по проекта на национално и европейско ниво.

Председателят на НМФ Мирослав Цеков откри събитието, а обучители бяха Адела Бозмарова (заместник-председател на НМФ), Андон Денков и Александър Йорданов, които са представители на Звено обучители към НМФ. 

На обучението участваха общо 23 младежи, пред които бе представено какво представлява Европейската младежка конференция, за това как да бъдат въвлечени и какво би се изисквало, за да се представят добре. Заедно разгледаха европейската стратегия за младежта, европейските младежки цели, както и националната стратегия за младежта. Обсъдени бяха теми, свързани с младежкото представителство, а накрая на обучението бяха разделени на 4 групи, които имаха да разработят проект, обвързан с някоя от двете цели на настоящия цикъл – цел №3 “Приобщаващи общества” и младежка цел №10 “Устойчива зелена Европа”

Обучението е част от процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван с финансовата подкрепа на програма Еразъм+. Целият процес представлява механизъм за диалог между младите хора и лицата, вземащи решения, който се провежда в рамките на Стратегията на ЕС за младежта.

НМФ участва в Prespa Forum Dialogue 2022

Национален младежки форум взе участие във Форума за диалог Преспа, организиран от правителството на Република Северна Македония.

Какво представлява Форумът за диалог Преспа?

Форум за диалог Преспа е платформа, създадена от правителството на Република Северна Македония, за да даде възможност на държави, лидери, организации и граждани да изграждат дългосрочни отношения и да укрепват партньорствата.
Опирайки се на резултатите и опита, които допринесоха Северна Македония да се развие в модерна, демократична и мултиетническа държава, основана на европейските ценности, Диалогът има за цел да вдъхновява и насърчава добросъседските отношения и сътрудничество.

Национален младежки форум бе част от панела “Western Balkans Next Generation”, организиран в партньорство с RYCO (Регионален офис за младежко сътрудничество).

Панелът бе разделен на 2 части.

В първия панел участие взеха:

Зоран Попов – Държавен секретар на МВР в Македония, който ще представлява своята страна като посланик в САЩ

Алберт Хани – активист на гражданското общество с дългогодишен опит от повече от 22 години в управлението и ръководенето на проекти за изграждане на мира и младежи за редица международни организации

Пол Ричард Галахър – английски католически архиепископ и настоящ секретар по отношенията с държавите в Държавния секретариат на Светия престол

Бисера Костадиновска Стойчевска – филолог и политик от Северна Македония, член на Социалдемократически съюз на Македония

Георги Тасев – Съветник по въпросите на младежта и младежката политика на министър-председателя на Северна Македония

Meris Bećović – Координатор на проекти в Младежкия съвет на Федерация Босна и Херцеговина, президент на Асоциация Plus Ultra

Клайди Приска – политически служител в Националния младежки конгрес

Ирена Шуменковска – млад посланник на Западните Балкани, член на Македонския политически научен форум

Борян Йовановски – журналист, награждаван в областта на разследващия репортаж

Във втория панел, участие взеха:

Мария Кръствеска – Председател на Националния младежки съвет на Македония

Владимир Гьоргески – Ръководител на местния клон на RYCO (Regional Youth Cooperation Office)  в Северна Македония

Детьон Фетаху – Ръководител на проекти в Косовския младежки съвет – KYC

Мирослав Цеков – председател на Национален младежки форум

Ана Гьокай – Мениджър маркетинг и връзки с обществеността

Желко Джукич.


Акценти от изказването на Мирослав Цеков

 “Страните от Западните Балкани имат едно общо предизвикателство – да обяснят на хората извън сектора какво реално прави младежката политика. Хората не осъзнават, че тя дава възможност на младите хорат да реализират своя потенциал и изгражда бъдещи лидери. Трябва да инвестираме и да разширим подкрепата за младежка политика и младежка работа, споделя г-н Цеков в своето изказване.

Той отбелязва, че младежките организации трябва да се стремят да градят мостове в региона и Националните младежки съвети играят решаваща роля в  изграждането на връзки и възможности за сътрудничество, заради достъпа до множество млади хора и младежки организации.

   Друга ключова роля на Националните младежки съвети е да застъпват пред правителствата си за разширяване на възможностите за сътрудничество в младежкия сектор в региона. 

“Приветсваме, че в сключения Меморандум между Република България и Република Северна Македония експлицитно се споменават Националните младежки съвети на двете страни.”, казва Мирослав Цеков.

Автор: Йоана Дончева

Резултатите от Националната среща на младежки парламенти в Русе

В периода от 12-ти до 14-ти юни в Русе се проведе Националан среща на младежките парламенти и съвети. Това беше 21-ото издание на срещата. Тридневното събитие беше изпълнено в Зала Европа на Доходното здание, а от Национален младежки форум си партнирахме с местните Младежки дом и Младежки парламент за организацията.

В програмата бяха включени дейности по темите “Как да привличаме младите хора в младежките общински структури?”, “Как да комуникираме с местната власт? “, “Мрежа на взаимодействие на парламентите и съветите”. 

Станислав Додов представи платформата U-Report за събиране на мнения от младите хора по актуални и водещи въпроси. 

Тъй като срещата се изпълни и благодарение на проект “Диалог и участие за всички”, участниците бяха консултирани по темите от Цел 10 и Цел 3 от Европейските младежки цели, съответно –  “Устойчива и зелена Европа” и “Приобщаващи общества”.

Официален гост в закриващия ден на Националната среща беше кметът на община Русе, Пенчо Милков, който влезе в дискусия с младежите, изготвили препоръки към общината за по-добро имплементиране на младежки политики и ресурсите за тях.

От Национален младежки форум затвърдихме желанието да работим за развитието на младежките капацитети в общината, а за тази цел сключихме меморандум за сътрудничество.

Нямаше да проведем тази среща без активната подкрепа на Община Русе и финансовта помощ от Общинския годишен план за младежта.

 

Автор: Христо Радославов

Какво се случи на Национална среща “Младежка работа от А-Я”

В рамките на 4 дена Перник беше домакин на поредното издание на най-голямото и ежегодно младежко събитие. В периода от 15-ти до 19-ти юни участници от цялата страна се събраха, дискутираха, слушаха лектори, вдъхновяваха се и вдъхновяваха от своя страна. Всичко това в опит да представят Младежката работа като устойчиво понятие в съзнанието на институциите, властимащите и разбира се изпълнителите на тази работа – младите хора. 

 

Откриването се състоя с присъствието на специални гости, сред които – кметът на община Перник – Станислав Владимиров, председателят на НМФ –  Мирослав Цеков, Андриана Сукова от дирекция Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, представляващата заместник министър-председател по климатичните политики, Илина Мутафчиева, Даниел Джинсов, председател на МСМРБ  и Биляна Сиракова, координатор на Диалога на ЕС по въпросите за младежта.

Известният професор по Европейска младежка политика от Университета – Южен Уелс, Хауърд Уилямсън, говори на участниците за историята, значението и актуалното състояние на Младежката работа.

Цялата му лекция, която препоръчваме да чуете, ще откриете тук, където сме отбелязали началото на неговата част от излъчването на срещата.

След мотивацията от проф. Уилямсън, участниците се разпределиха по работни групи, всяка от които трябваше да генерира препоръки към различни адресанти по отношение на изграждането на млaдежки структури и капацитети в името на установяването на младежката работа и ползотворното развитие на младите хора в България. 

Програмата от третия ден в Перник продължи с д-р Лилия Еленкова, чиято лекция разглеждаше актуалното състояние на младежката работа у нас.
“Ако искаме да влезем в играта на възрастните, е нужно да разбираме и техния език.”, каза д-р Еленкова в своето представяне.
Тя бе последвана от социолога Стефан Георгиев, който представи свое съвместно изследване с председателя на МСМРБ, Даниел Джинсов. Изследването бе с цел да картографира състоянието на младежките
организации през втората година от пандемията от Ковид-19.
Никола Живков ни разказа за функцията на Младежките центрове (изградените и изграждащите се в момента), тяхната необходимост, добрите им практики и предизвикателствата, пред които са изправени.
“Не очаквайте, че някой ще ви даде нещо. Вие трябва да искате, да сте проактивната страна”, призова Никола.

За финал, в “младежко студио” бяха представени чрез креативни видеа, препоръките, които участниците изготвиха заедно. Разбира се креативната им задача бе разписана и в официален политически документ, чиято финална чернова представи Лета Панайотова от Народно читалище “Бъдеще сега”.

Разработения документ коментираха Мирослав Цеков, Даниел Джинсов, както и Мартин Жлябников, секретар на община Перник, и Мирчо Христов от Международен младежки център в Стара Загора.

И четиримата отличиха един основен акцент в този документ, а именно препоръките към младежките организации. 

“Докато обработвахме резултати, отчетохме тенденция сред препоръките. Освен добaвената стойност на съветите към младежките организации има голямо поле с обратна връзка към организациите с добри практики и как ние, техните представители, да завеждаме тези препоръки към институциите. Поздравявам работните групи. Те бяха нестандартни и изчерпателни.”, въодушевен бе председателят на Национален младежки форум.

Препоръките към младежките организации са може би основният акцент за документа, който ще споделим. Надявам се до следващата национална среща да коментираме именно резултатите от тазгодишната среща, защото съм сигурен, че ще има.”, сподели секретарят на община Перник.

Мирчо Христов пък наблегна за необходимостта от Държавна агенция за младежта и заяви, че тя ще се чувства много по-комфортно, ако е извън институции и министерства, за да може да се изпълнява качествена политика.

Даниел Джинсов припомни за продължаващата работа. “Това не е работа за една година. Необходимо е да имаме готовност да работим няколко години за това, а не да започваме с мисълта, че в кратък срок ще изпълним всичко. Първото нещо, което да направи една младежка организация, е да не е сама. Тя трябва да търси подкрепа и партньорства. “Дебата” е пример за това. Той нямаше да бъде реалност, ако нямаше подкрепата през годините.”, сподели Джинсов.

С тези заключения и ресурс за още неуморни усилия закриваме Национална среща “Младежка работа от А-Я”. От Национален младежки форум сме щастливи, че имахме удоволствието да присъстваме и тази година на това така важно за всички нас събитие. Обнадеждени сме и мотивиране, а до следващото ще работим за поставянето на нови стъпала за развитието на младежта в България.

 

Автор: Христо Радославов