Volunteer Market се завръща

Volunteer Market се превърна в ежегодно събитие, в един своеобразен празник на доброволчеството в младежките организации. От Национален младежки форум заедно с Дружество за ООН, Фондация “Подобри” и Национална младежка карта сме длъжни да споделим този празник с младежи от активни общности и да вдъхновим тези, които са в търсене на такива.

На 22 март в Urban Point се събираме именно по този повод. Доброволците по Европейски корпус за солидарност към Секретариата на Национален младежки форум ще споделят за изминалите месеци, които посветиха на организацията и в която израстнаха с нови компетенции и умения.

Заедно с тях доброволците от Национална младежка карта, Фондация “Подобри” и Дружество за ООН ще споделят за техния път.

В програмата сме предвидили също: 

 • Прожекция на видеа на тема доброволчество
 • Викторина на тема доброволчество.
 • Мрежуване и още активности.

Проект “Младите и Европейската година на младежта” се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС по Програма “Европейски корпус за солидарност” Договор номер – 2021-2-BG-01-ESC51-VTJ-000044896

Младите говорят с министър-председателя за почтеността в управлението

Премиерът акад. Николай Денков ще разговаря с младите за почтеността в управлението и за своя мандат, ден преди ротацията.

Събитието ще събере активни младежи, които ще се включат в диалог с премиера на 5-ти март в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Темите на дискусия ще бъдат:

 • Младежки политики
 • Заетост на младите хора
 • Гражданско образование
 • Взаимодействие с гражданското общество
 • Насърчаване на младежкото и гражданското участие
 • Качество на средното и висшето образование

Можеш да разгледаш събитието във Фейсбук ТУК, където тази седмица ще бъде качена и платформата за задаване на въпроси.

Събитието се организира със съвместните усилия на Национален младежки форум, Студентски клуб на политолога, САИМО, Клуб “Европеистика”, Активни политики, Студентски дипломатически клуб и със специалното съдействие на Студентски съвет при СУ.

Националната обиколка “Ние и Европа в диалог” стигна до Момчилград и Кърджали

На 30 и 31 януари в Момчилград и Кърджали се проведоха още една част от консултациите, част от Националната обиколка “Ние и Европа в диалог” 2024. Обучител и в двата града беше Елица Диамандиева.

На 30 януари се проведе консултацията в Духовното училище в Момчилград, където близо 20 от учениците в училището взеха участие, разглеждайки и консултирайки темите:

 • мотивацията на учениците
 • психично здраве
 • ролята на технологиите

В рамките на събитието участниците проведоха и няколко активности, с които да упражнят комуникационните си умения, наблягайки на силата на думите в посланията.

На следващия ден в Кърджали в училище “П. Р. Славейков”, по инициатива на делегата на Европейската младежка конференция в Аликанте, Сейрула Лютви, представителите на НМФ представиха Диалога на ЕС, неговите цел през настоящия цикъл и запознаха участниците в срещата с възможностите им да взаимодействат чрез националните и европейски събития свързани с него. Срещата протече в стила на фокус група, каквито се провеждат и на реалната конференция.

Това е първата консултация в Кърджали свързана с Диалога на ЕС и резонно с оглед на силната активност на местните младежи, както на местно ниво така и на нивото на проекта. От 2021 г. Кърджали е произвел двама участници на ЕМК – Мария Тонева и Сейрула Лютви.

Държим да отбележим, че “П. Р. Славейков” е част от Програмата за училища — посланици на Европейския парламент (EPAS), която дава възможност на учениците да разберат правата си като граждани на ЕС и да научат за ролята на Европейския парламент. Именно за това взаимодействието с ученическата общност тук е толкова важна за целите на Диалога.

В процеса на консултация, на преден план излиза силният интерес на участниците да разгледат проблемите на местно ниво свързани с културата, междукултурния обмен и достъпът до него. За тях е от изключителна важност България да дава добър пример в Европа именно чрез културната си стойност.

За участието на Мария и Сейрула в Диалога на ЕС можете да научите повече на следните линкове:

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.

Съвета за регионално сътрудничество организира втория Младежки форум ЕС – Западни Балкани в Нови Сад

От 13 до 15 декември в Нови Сад се състоя второто издание на Младежки форум ЕС – Западни Балкани, организиран от Съвета за регионално сътрудничество. Форумът събра повече от 30 млади хора от Западните Балкани и Европейския съюз. От страна на Национален младежки форум участие взеха Андреас Петков (заместник-председател) и Йоан Стоянов (главен секретар).

Тридневният форум даде възможност на участниците да разберат динамиката на Общия регионален пазар, опазването на околната среда и насърчаването на човешките умения. По време на семинарите и дискусиите участниците получиха инструменти и знания за въздействие върху своите общности и за повишаване на осведомеността относно възможностите в Европа. Конференцията завърши с изготвяне на заключения от младите делегати на ЕС и Западните Балкани, които ще послужат като основа за по-нататъшно сътрудничество и ще бъдат събрани в политически документ, чиято подготовка предстои. 

Във форума се включиха:

 • Г-жа Таня Мишчевич, министър на европейската интеграция на Сърбия. 
 • Г-жа Ивана Антониевич, заместник-министър на младежта и туризма, Сърбия
 • Г-жа Кристина Капуто, заместник-директор на дирекция “Адриатика и Балкани”, Министерство на външните работи и международното сътрудничество на Италия
 • Г-жа Андреа Хохубер, ръководител на секция “Европейска интеграция и икономика”, Делегация на ЕС в Сърбия
 • Г-н Лука Гори, посланик на Италия в Сърбия
 • Г-н Амер Капетанович, ръководител на политическия отдел, Съвет за регионално сътрудничество
 • Представители на Службата за регионално младежко сътрудничество (RYCO)
 • Националния младежки съвет на Сърбия (UNDP)
 • Програма за развитие на Обединените нации
 • експерти от граждански организации, работещи по темите на форума, както и част от делегатите на предходното издание на Форума през 2021 г. в Рим

Амер Капетанович коментира: “Радвам се да кажа, че второто издание на форума надмина очакванията ми. Младите хора, които се събраха тук през последните 3 дни, мислеха свободно и смело за бъдещето на регионалната интеграция, опазването на околната среда и развитието на човешкия капитал. Заключенията, до които те стигнаха и които ни представиха днес, показват политическата и икономическата зрялост на тези младежи. Това е окуражаващо за мен и за всички нас, тъй като тези млади хора са нашето бъдеще”

Заключенията от Форума ще бъдат публикувани на уебсайтовете на EUBYF и RCC.

Източник: https://www.rcc.int/news/861/the-second-eu-western-balkans-youth-forum-hosted-by-the-rcc-ends-in-novi-sad

Младежи от Перник участваха във второто издание на Местна младежка академия “Перник на младите”

Между 8 и 10 ноември в хотел Бърдото, Брезник се проведе академията “Перник на младите”. Организатори на събитието са Община Перник, Национален младежки форум и Консултативен съвет за младежка политика (КСМП) Перник

В Академията взеха участие 26 младежи от област Перник, които в рамките на 3 дни придобиха нови знания и умения как да използват най-вече комуникацията за прилагане на собствените си идеи и към кого да се обърнат, за да ги превърнат в реалност. 

Едни от основните теми, които бяха засегнати в обучението на Академията бяха:

 • комуникацията
 • личната креативност 
 • творчеството. 

Обучителите наблегнаха специално на това участниците да разберат колко е важна комуникацията за успешната работа в екип и им доказаха, чрез различни активности, че с подкрепата от съмишленици може много по-лесно и ефективно да реализират своята идея.

Проведе се второто издание на Младежки форум “Дерзай смело”

На 21 октомври в Интер Експо Център София се проведе Младежки форум “Дерзай смело”. Събитието е организирано от Столичната организация на Български Червен Кръст и Български младежки червен кръст и се провежда вече за втора поредна година.

От страна на Национален младежки форум участие взе заместник-председателят Атанас Г. Радев, като подчерта необходимостта от консолидиране на младежкия гражданския сектор за усилия при изработването на рамката на Закона за доброволчеството и насърчаването му. 

Говорител беше и в няколко панела:

 • “Доброволчество и младежка активност” – с участието на Цвети Гарелова (Младежки делегат на ООН), Преслава Петранова (член на Изпълнителния съвет на НПСС) и Таксиархула Бенети (член на изпълнителния съвет на БМЧК)
 • Панел с акценти от програмите на НМФ, включващ традицията на НМА, юбилейното и издание, рекордния брой участници, Менторската програма за ученически съвети изграждане култура на участие от най-ранна възраст, партньорствата с общини и развитие на капацитета на КМС
 • Панелна дискусия – Младежко овластяване, гражданска активност и достъп до работа – с участието на Никол Хамбарлиева (делегат на Диалога на ЕС), Станимир Бояджиев (парламентарен секретар на МТСП) и Теодора Йовчева (младши експерт в дирекция “МП”)

В панелната дискусия стана ясно, че има много заинтересовани страни, институции и органи, които реализират мерки, целящи да обхванат младите хора. Събитието ясно подчерта необходимостта от координиране на действията в сферата на младежката политика.

Събитието е част от дейностите на проект “Дерзай смело!”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта.

Работодатели, синдикати и институции обсъждаха правата на младите хора

На 12ти септември в Хотел Хемус се проведе първата конференция “Правата на младите хора – Тук и Сега”. Тя се осъществи под надслов “Неплатените стажове” и обсъди предизвикателствата пред качествената заетост на младите хора у нас по отношение на стажуването. На конференцията Национален младежки форум представи своя актуализиран Наръчник за правата на младите хора.

Събитието беше организирано в синхрон със стратегическия ни приоритет “Младежки права” и в партньорство с Фондация “Фридрих Еберт България”. 

Участие взеха 50 души – Младежки и граждански организации: 

 • Мирослав Цеков (председател на НМФ), Любомир Дренски, Цветан Герасимов и Христо Радославов (НМФ)
 • Мария Петрова (Фридрих Еберт България)
 • Димитър Черкезов (ЕКП)
 • Андрееа Скриоштяну (Европейски младежки форум)

Представители на институции:

 • Таня Павлова и Теодора Йовчева (Министерство на младежта и спорта)
 • Генка Петрова-Ташкова (заместник-министър на образованието и науката), Наталия Митева, Мария Вълова и Мария Теодорова (МОН)
 • Деница Тенчева-Фока (Министерството на труда и социалната политика)
 • Иван Иванов и Диана Кътева (Агенцията по заетостта)
 • Офелия Кънева, Лора Любенова и експерти от ИСС (Икономически и социален съвет)

И представители на синдикати и работодателски организации:

 • Васил Тодоров (БТПП)
 • Антоанета Кацарова (БСК)
 • Християн Даскалов (ССИ)
 • Мария Петрова (Младежката мрежа на КТ “Подкрепа”)
 • Ралица Цветкова (Младежката мрежа към ФТР “Подкрепа”)
 • Алина Милушева (Младежкия комитет на СТСБ)
 • Иванина Янкова (КНСБ)

Като част от програмата младежките мрежи на европейските и националните организации на синдикатите споделиха добри практики в политиките за младежка заетост, представители на Европейския младежки форум разказаха за своя опит в темата за неплатените стажове, а работодателските организации презентираха добрите примери за стажантски програми в корпоративния сектор.

Конференцията цели да се превърне в ежегодна платформа за диалог и застъпничество на основните младежките права, описани подробно и в наръчника:

 • Жилище
 • Работа 
 • Свобода на сдружаване
 • Участие
 • Образование
 • Здраве
 • Защита от дискриминация

Национална младежка академия е отново тук!

След 1 пропусната година, Национална младежка академия е отново тук. На 7ми септември в Почивна база Атия започна 10-тия юбилеен випуск на НМА. Първата част на събитието ще продължи до 10ти септември с общо 53 участници от цялата страна.

Председателят на Национален младежки форум Мирослав Цеков приветства участниците, пристигащи от всички краища на България – София, Варна, Габрово, Пещера, Казанлък, Ботевград, Черноморец, Стара Загора, Кърджали, Правец, Павликени, Велико Търново, Пловдив, Шумен, Русе, Ловеч, Ямбол, Враца, Дупница, Свищов, Петрич и Карлово, което потвърждава националния характер и националната мисия на академията. 

Участниците се впуснаха мигновено в обучителния процес, ръководени от техните обучители, сред които за поредна година са Даниел Джинсов, Розалина Недкова, Адела Бозмарова и Виктор Тенев. В предстоящите дни от програмата младежите ще се запознават и обучават в младежко гражданско участие, а магията на НМА ще ги свърже в групи за споделени каузи и инициативи.

Национална младежка академия е най-големият обучителен процес за младежи от цялата страна и най-голямото събитие на Национален младежки форум. Повече за мисията на НМА може да научите ТУК.

“Национална младежка академия 2023 г.” се изпълнява от Национален младежки форум. Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта (по договор № – Договор № 25-00-48 / 13.07.2023 г.) чрез Национална програма за младежта 2021-2025 г. за 2022 г.

Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество

На 17ти септември на Софийското Ларго ще проведем първия по рода си “Фестивал на демокрацията”, изпълнен с интерактивни дейности, полезни дискусии и вдъхновяващи личности. От 10:00 до 18:00 часа ви очаква изложение на над 30 граждански организации, които ще ви разкажат за своите мисии и ценности.

Събитието се провежда съвместно с Форум Гражданско участие, който е най-голямата платформа за граждански организации в страната. 

Очаква ви един ден, в който ще се запознаете с дейността на различните сдружения и фондации, както и как те подкрепят различни части от нашето общество. Подготвили сме интерактивни семинари и работилници по темите: гражданско и младежко участие, активизъм, развитие на умения, социално включване на хора от уязвими групи и други. А в дискуционни панели, експерти ще обсъдят ключови за демокрацията теми: гражданско участие, развитие на общности, участие на гражданите при взимане на решения и други.

Заповядайте на “Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество”, за да се срещнете с ентусиазирани експерти и хора, които споделят вашите ценности и идеи, да получите нови знания и вдъхновение, както и да подобрите осведомеността си за активното гражданско участие и неговото значение за обществото!

Вижте повече за събитието ТУК!

„Правата на младите хора – Тук и Сега“

На 12ти септември организираме Първата конференция “Правата на младите хора – Тук и Сега”, която ще се проведе под надслов “Неплатените стажове” и ще обсъди предизвикателствата пред качествената заетост на младите хора у нас по отношение на стажуването. Събитието ще се проведе в хотел Хемус (гр. София, бул. “Черни връх” 25) от 9:00 до 17:00.

Събитието се организира в синхрон със стратегическия ни приоритет “Младежки права” и в партньорство с Фондация “Фридрих Еберт България” и Младежка организация на съюза на глухите в България. То ще бъде ежегодна платформа за обсъждане и застъпничество на конкретна тема, свързана с правата на младежта в Република България. 

Участие ще вземат над 50 души, представляващи заинтересованите страни – младежи и младежки организации, граждански организации, работещи в областта на правата на човека, синдикати, работодатели и работодателски организации, отговорни европейски и национални институции. Като част от програмата на конференцията Национален младежки форум ще представи актуализирания си Наръчник за правата на младите хора, младежките мрежи на европейските и националните организации на синдикатите ще споделят добри практики в политиките за младежка заетост, представители на Европейския младежки форум и на национални младежки съвети от съседните ни страни ще разкажат за своя опит в темата за неплатените стажове, а работодателските организации ще презентират добрите примери за стажантски програми в корпоративния сектор.

Ако искаш да научиш повече за правата си като млад гражданин, РЕГИСТРИРАЙ СЕ ТУК!