Първото работно посещение по проект “Независимост на младежките съвети”

Между 14 и 18 април в Мадрид и Барселона се проведе четвъртата дейност по проект “Независимост на младежките съвети” – първото работно посещение за добри практики (Study visit). Целта на проекта е създаването на ясна методология за застъпничество, овластяване и надграждане на капацитета на младежките съвети.

От страна на Национален младежки форум участие взеха Мирослав Цеков (координатор на Постоянна комисия „Анализи и застъпничество“) и Александра Александрова (секретар „Вътрешни комуникации“).

В рамките на 4 дни представителите на 9 национални младежки съвета анализираха актуалното състояние на съветите и участието им процеса на вземане на решения в контекста на различните държави, обмениха добри практики и разгледаха примера на Испанския младежки съвет (CJE).

По време на посещението се проведоха разговори с представители на Секретариата на Испанския младежки институт – INJUVE (Национална агенция за младежта на Испания), както и ръководителя на кабинета на Министерство на младежта и децата в Испания. В последния ден в Барселона се проведе среща с генералния директор по въпросите за младежта в Каталуния и представители на Каталунския младежки съвет.

Представителите на 9-те национални младежки съвета подготвиха предварителния документ, който включва 10 задължителни изисквания за управлението и независимостта на младежките съвети, като се обединиха около 4 основни теми:

– Финансиране

– Принципи на управление

– Структура на управление

– Законно признаване на ролята на младежките съвети

Проекта продължава да тече в следващите месеци, като това, което предстои е още една работна среща в Латвия в края на лятото.

Проект “Независимост на младежките съвети“ (“Independence of youth councils”) се съфинансира по договор  2022-2-BG01-KA220-YOU-000102352 по програмата “Еразъм+” на Европейския съюз.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

_____________________________________________________________________________________

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.