THE 25 PERCENT

Период на проекта: 1.02.2021 – 30.06.2022

Цел на проекта: Да ангажира младите хора на Европа в генерирането на идеи за бъдещето към “Конференцията за бъдещето на Европа”

Кратко описание на проеткта: 

Европейски младежки форум създаде консорциум от организациите:

 • Национален малдежки съвет на Испания
 • Национален младежки съвет на Кипър
 • Австрийски младежки съвет
 • Национален младежки форум 
 • FEMYSO
 • Eurodesk
 • Erasmus Students Netowrk 
 • Rural Youth Europe
 • Jeugd Onderzoeks Platform
 • European disability forum
 • Phiren Amenca

Всяка една от тях имаше за цел да ангажира младежите от своите публики на възраст 15-35 г. в дискусии, дебати работни групи, събития, кампании, които да отведат участниците към палтформата на Конференцията за бъдещето на Европа, а именно “The 25 percent”, символизирайки демографския сегмент от населението на Европа, който представлява тази възраствоав група. 

Участниците бяха въвлечени в демократичен процес, който им позволи да въздействат пряко и директно на властимащи и отговорници за вземането на решения и генерирането на политики на бъдещето. 

С какво допринесе Национален младежки форум?

От Национален младежки форум, направихме национална обиколка на 13 дестинации в България, в които се допитахме до младежи, за техните идеи за бъдещето на Европа. 

От август 2021 до май 2022, посетихме градовете.
Сливен, Ямбол, Бургас; Враца; Ботевград; Пазарджик, Пловдив; Варна; Шумен; +няколко събития в София. 

 

 

Номер на договор на проекта: COMM/SUBV/2020/E0146
Стойност на проекта:

© Copyright - Национален младежки форум