Entries by Hristo Radoslavov

Първото Младежко Народно събрание

От 14.03 до 18.03 в Национален STEM Център се проведе първото по рода си Младежко народно събрание, част от проекта “Академия за младежко участие”, организиран от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) и Национален младежки форум (НМФ). 

Академията за младежко участие е проект, който цели да повиши гражданското участие и компетентности на младите хора, чрез тематични обучения, симулация на Народно събрание и реализиране на младежки инициативи.

По време на симулацията, над 50 младежи от цялата страна успяха да влязат в обувките на Законодателната власт, като провеждат собствени пленарни заседания и заседания на комисии, изготвят решения и законопроекти, както и декларация със своите идеи и приоритети.

Фокусът на младежките депутати беше върху въпросите за образование, младежки политики и подкрепата на институциите в овластяването на младите хора.

Първото заседание на Младежкото Народно събрание бе открито от г-н Кристиан Вигенин, заместник-председател на 49-тото Народно събрание. Господин Вигенин проведе процедура по избор на председател на Първото Младежко Народно събрание, като избран бе г-н Александър Кабрански.

В останалите дни участниците работиха неуморно, като освен провеждане на заседания, с гласуван дневен ред, те бяха разпределени и в следните комисии:

-Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта

-Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

-Комисия по образованието и науката

-Комисия по културата и медиите

-Комисия за прякото участие на гражданите и и взаимодействието с гражданското общество

Всяка комисия разглежда различни законопроекти, гласува ги и дава становища и решения по тях. 

В края на всеки работен ден на Първото Младежко Народно събрание, младите депутати имаха вечерна емисия новини,с водещи – Мартин Керефейски и Джем Юмеров.Обявяваха се най-важните и интересни новини и се каниха гости, които да дебатират по различни и актуални теми.

След всички заседания в Пленарна зала, дебати, гласувания, изменения и допълнения, младежките депутатите изготвиха Декларация за свършената от тях работа и исканията им, които да представят по време на Кръгла маса, заедно с депутати от 49-тото Народно събрание на Република България. За изготвянето на декларацията, всяка комисия имаше и назначен ментор, който да съдейства, в лицата на:

-Мирослав Цеков

-Даниел Джинсов

-Атанас Г. Радев

-Адела Бозмарова

-Лета Панайотова

-Розалина Недкова

На 18-ти март младите народни представители имаха възможност да посетят старата сграда на Народното събрание, както и да проведат кратки дебати там. След това се оправиха към новата сграда и Зала 1 на Народното събрание, където проведоха Кръгла маса с депутати от 49-тото Народно събрание, която се организира със съдействието на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта.

 

На Кръглата маса присъстваха  г-н Кристиан Вигенин, зам.-председател на Народното събрание, г-н Валентин Тончев, председател на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, г-н Станислав Анастасов, председател на Комисията за околната среда и водите, и г-жа Силвия Петрова, държавен експерт в Дирекция „Младежки политики“ на Министерството на младежта и спорта.След приветствие, бе прочетен поздравителен адрес, от името на г-жа Набие Кабак, председател на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта, г-н Даниел Джинсов, председател на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, г-н Атанас Г. Радев, председател на Национален младежки форум, г-н Мирослав Цеков, експерт в Комисия “Анализи и застъпничество” към НМФ и г-жа Розалина Недкова. 

 “Надявам се, че сте свършили много работа. Доколкото разбрах сте приели закони и декларация. Успели сте да се скарате, но това е част от политическия дебат. Поздравления за организаторите. Дано повече хора започнат да се интересуват от политика.Не отказвам мероприятия, свързани с младежи.Аз съм длъжен към тях. Защо не и да откраднем и от вас.  Тук става дума и за смяна на манталитета. Нещата се случват, когато има добри взаимоотношения помежду си.  Надявам се да продължим съвместната си дейност.” – коментира Вигенин. 

“Поздравления за организаторите. Удовлетворение от това упражнение по демокрация. Младите хора трябва да се запознаят с институциите. Един от проблемите на нашето общество е неучастието на гражданите при вземането на решенията. Ежедневно получаваме всякакви сигнали. Важно е вие да имате ясна гражданска позиция. Ще се радвам да участвам в следваща дискусия. Продължавайте да го правите и в бъдеще.”– заяви Тончев

Младежите представиха изготвената  от тях декларация, която бе изчетена от Александър Кабрански, председател на „Първо Младежко Народно събрание“, и избраните за председатели на парламентарни комисии участници. 

Народните представители изразиха впечатление от активността и добре свършената работа на своите младежки „колеги“, като дадоха своята обратна връзка как могат да привлекат внимание за осъществяването на своите идеи. След това отговаряха на техните въпроси за доброволчеството, ученическото самоуправление, политиките за младите хора и работата с институциите.

Г-н Тончев отбеляза, че посредством Обществения съвет към КПУГВГО младите хора могат да споделят своите приоритети.

Част от предложенията на младежките народни представители бяха по-сериозна ангажираност на институциите по въпросите за младежкото участие и гражданската активност, промени в образователната система, приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството,създаване на Агенция за младежко участие, политики на местната власт за създаването на младежки пространства и активни организации и структури на местно ниво, които да включват младежта при вземането на решения, младежки ефир в рамките на програмите на обществените медии, забрана на рекламата на хазарт.

След провеждането на Кръглата маса, участниците се върнаха в Националния STEM център, където заедно с част от организаторите, в лицата на Даниел Джинсов, Лета Панайотова и Розалина Недкова обсъдиха какво са свършили досега, как се чувстват и какво предстои.

Проектът се осъществява от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) и Национален младежки форум͕ (НМФ) като е финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия, администрирана от Център за развитие на човешките ресурси!

Национален младежки форум присъства на исторически момент за студентите в Северна Македония

На 9-ти март в Младежки културен център в Скопие се проведе триумфалното за македонската академична общност събитие – The National Student Forum. Представители на Национален младежки форум бяха Антонио Стоичков (Заместник-председател) и Христо Радославов (Експерт Комуникации). Събитието беше организирано от Forum of educational change

Антонио взе участие като говорител в панел “Висше образование в контекста на региона”. Заедно с него активисти от Сърбия, Косово и Албания говореха за развитието на висшето образование през годините и как младежките структури работят с политиците по темата.

Заедно с Антонио в панела бяха Рон Гиновчи (Organization for Increasing Quality of Education Косово), Миген Кираджи (Civic Resistance Albania), Емилия Миленкович (Национален младежки съвет на Сърбия).

Събитието откриха Бленди Ходай, изпълнителен директор на FECH, Дейвид Гиър, посланик на ЕС в Р. Северна Македония и Англеа Агелер, посланик на САЩ в Р. Северна Македония.

На конферентното събитието бе поставено начало на новосформирана национална структура за студентите, като това беше и първа по-голяма среща на студентските съвети от региона. Присъстваха 7 студентски съвета от Скопие, Щип, Тетово, Велес и Охрид, а повечето от техните представители бяха заедно в панел за еволюцията на студентския активизъм, в който си припомнихме за събитията и студентските протести в страната през 2016 г., които проправяха път за създаването на Национален студентски съвет. През април месец предстои да бъде избран председател и състав, който ще бъде един от членовете на някои от студентските съвети.

“Беше написана история – повече права на студентите и по-лесни пътища за постигането им. С подписите в подкрепа на създаването на Национална студентска организация от мнозинството от студентските асамблеи, както и с гласовете “за” на над 100 участници в Студентската резолюция на 9 март, оставихме в историята времената, когато борбата за студентски права се водеше разделена, когато студентите бяха третирани като гости в университетите, а не като основна част от тях. Станахме, изправихме се и ще стоим на краката си, докато не дадем живот на усилията си. “- пишат в своята страница Forum for Educational Change

От Национален младежки форум сме щастливи, че бяхме част от историята и пожелаваме успех на македонските студенти и младежи по пътя на достойното самоуправление!

Национален младежки форум проведе среща с кмета на Столична община Васил Терзиев

На 15 март Национален младежки форум проведе среща с кмета на Столична община Васил Терзиев. На срещата от страна на НМФ присъстваха председателят Атанас Г. Радев, заместник-председателят Антонио Стоичков, член на УС Мартин Керефейски и Експерт комуникации Христо Радославов, които обсъдиха с кмета важни стъпки за развитие на младежта, младежкото участие на местно ниво и грижата на столична община по тези въпроси.

По време на срещата, страните обсъдиха подготовката и актуализацията на местната младежката стратегия. Терзиев напомни за целта си да превърне общината в тренировъчен център за млади хора, в който те да откриват възможности за развитие и реализация. Обсъдено беше и провеждането на изследване и междинна оценка на местнатата стратегия, която е за период 2019 – 2027 г. 

Национален младежки форум многократно откроява необходимостта от активен диалог между младежките организации и местната власт, но и настоява младите хора да заемат централно място в дневния ред на общините, както се позовава и в Отвореното писмо за Местните избори на 29 октомври 2023, с което НМФ отправи своите искания и препоръки към кандидатите за кметове и общински съветници в областните градове в страната. С оглед на това, беше инициирана и срещата с кмета на София, по време на която бяха обсъдени проблемите и възможностите пред местната младежка политика, младежката работа, както и младежките центрове

Можете да се запознаете с писмото ТУК

Volunteer Market се завръща

Volunteer Market се превърна в ежегодно събитие, в един своеобразен празник на доброволчеството в младежките организации. От Национален младежки форум заедно с Дружество за ООН, Фондация “Подобри” и Национална младежка карта сме длъжни да споделим този празник с младежи от активни общности и да вдъхновим тези, които са в търсене на такива.

На 22 март в Urban Point се събираме именно по този повод. Доброволците по Европейски корпус за солидарност към Секретариата на Национален младежки форум ще споделят за изминалите месеци, които посветиха на организацията и в която израстнаха с нови компетенции и умения.

Заедно с тях доброволците от Национална младежка карта, Фондация “Подобри” и Дружество за ООН ще споделят за техния път.

В програмата сме предвидили също: 

 • Прожекция на видеа на тема доброволчество
 • Викторина на тема доброволчество.
 • Мрежуване и още активности.

Проект “Младите и Европейската година на младежта” се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС по Програма “Европейски корпус за солидарност” Договор номер – 2021-2-BG-01-ESC51-VTJ-000044896

Какво се случи на Европейската младежка конференция в Гент

Между 2 и 5 март в Гент, Белгия се проведе втората Европейска младежка конференция в рамките на 10-тия цикъл на Диалога на ЕС по въпросите за младежта. Димитър Фердинандов, Александра Александрова и Андон Георгиев са българските младежки делегати, които взеха участие на конференцията и представиха резултатите от националните консултации, проведени в страната в началото на тази година. В рамките на тези четири дни делегатите работеха за изготвянето на предложения и мерки, които да бъдат представени пред институциите, като успяха да проведат консултации с представители на различни власти, както и да вземат пример от организации, които ефективно прилагат мерките за социално вклюване и приобщаване в своите общности.

Димитър Фердинандов участва в работната група “Inclusive learning environments –  schools and formal education“, която разглеждаше формалното образование като инструмент за социално включване на младите хора и повишаване на тяхната демократична увереност. Работната група отправи 6 препоръки, които бяха съгласувани и с представители на Европейската комисия в една от работните сесии. В тези препоръки бяха отразени: 

 • проблеми при професионалното обучение на учениците
 • нуждите от включване на елементи от неформалното образование в училище
 • по-тясно сътрудничество с младежкия неправителствен сектор
 • модернизирането на правната рамка в сферите на ученическото самоуправление. 

Димитър участва активно в изготвянето на мярката за ученическото самоуправление, като екипът предвижда това модернизиране да доведе до по-активно участие на учениците в процесите на вземане на решение на всички нива – от училище до национално ниво, да гарантира и популяризира свобода на словото на учениците и възможността ефективно да предоставят обратна връзка, да окуражи създаването на надучилищни, местни и национални организации.

Димитър подчерта, че в текста за мярката се изисква на местни и национални организации да бъде предоставена степен на съвещателна власт, което би гарантирало ефективно младежко представителство. В България, макар и да имаме добри примери като ОКСУП – Ловеч, Софийски ученически съвет и Национален ученически парламент, подобни организации не се предвиждат в текстовете от закона и тяхното включване в процеси на вземане на решение продължава да зависи от добра воля. 

Александра Александрова беше част от работната група “Inclusive learning environments –  informal and non-formal education/youth work” с фокус увеличаването на достъпа до неформално образование за развиване на уменията сред младите хора, както и за признаване на значението и ползите от младежката работа. По време на конференцията, работната група си постави две посоки, в които да отправи своите предложения – синергия между неправителствените организации/неформалните групи, институциите и учебните заведения, и по-широко признаване на доброволчеството и младежката работа.

На финала бяха представени три препоръки, оценени и съгласувани с представители на Европейската комисия и експерти от местната власт, гласящи:

 • Създаване на мобилни младежки центрове с местен фокус, целящи увеличаване на информираността и достъпа до възможности и услуги за младежи от по-недостъпни населени места или групи без нуждата от изграждане на постоянна инфраструктура.
 • Обществено бюджетиране, с цел по-голямо участие на младите хора в процесите на вземане на решения и увеличаване на финансовата и гражданската им грамотност чрез методите на неформалното образование.
 • Сертифициране на участието в доброволческа младежка работа и създаване на система за подпомагане, включващата ползи като доброволческа карта, безплатни обучения с цел придобиване на квалификация за професионален младежки работник, придобиване на допълнителни кредити в университета и други.

Андон Георгиев взе участие в работна група “The role of information and social inclusion”, която проведе своята работа в две насоки:

 • ефективни политики за достъпна информация
 • младежки пространства/ролята на информационните центрове

Във финалната фаза, работната група подготви две препоръки, които Андон имаше възможност да представи пред публиката:

 • Предоставяне на достъп до систематична информация за ролята, функциите и възможностите в Европейския съюз, която също така да бъде направена на достъпен език и в различни формати – аудио, видео и жестов език
 • Създаване на местни младежки пространства, предоставящи достъпна информация и възможности за различни обучения 

“Европейската младежка конференция в Белгия е третият ми досег с методологията на конференциите от Диалога и трябва да призная, че впечатли с ефективността на работните групи. Смятам, че бяха предложени истински приложими мерки. Сега работата се пренася на национално ниво и успехът на въвеждането на тези мерки ще зависи от желанието на институциите за промяна и от находчивостта и упоритостта на младежките организации.”Димитър Фердинандов

“Европейската младежка конференция в Гент беше първият ми допир със същинския процес, стоящ зад Диалога на ЕС по въпросите за младежта. Това да можеш от първа ръка да чуеш и обсъдиш проблемите пред младежта в различни региони и държави из цяла Европа определено беше едно наистина поучително преживяване. Макар и идващи от най-различни среди и притежаващи разнообразен опит, с делегатите в работната ми група успяхме да проведем конструктивен диалог и в края да обединим сили за изготвянето на предложения, които да бъдат не само измерими, но и приложими в контекста на всяка една държава.” – Александра Александрова

“Имах възможност да участвам в работна група, чиято тема за мен от изключителна важност, и в която успях да изразя своите идеи и да ги обсъдя не само с другите делегати, но и с експери, от които получихме добра обратна връзка. Единодушно заявихме своята позиция, че подобни мерки биха подпомогнали увеличаването на информираността между младежите за ЕС, ще окуражат тяхното активно участие в обществото и ще спомогнат за тяхното ефективно включване и овластяване на местно, национално и международно ниво.”Андон Георгиев

Настоящата дейност e част от проекта “Youth Dialogue in Bulgaria” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Националната работна група и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+.

Младите говорят с министър-председателя за гражданското участие и заетостта на младите

Часове преди да подаде оставка министър-председателят акад. Николай Денков отговаряше на въпроси пред 300 младежи в Аулата на Софийски университет “Св. Климент Охридски” на събитието “Младите говорят с министър-председателя”, организирано от младежки организации.

В началото на събитието, председателят на Национален младежки форум – Атанас Г. Радев изнесе реч, която ясно очерта, че това е безспорен акт на утвърждаването на ролята на младежките организации в демократичния процес.

Преди да отговори на въпросите на младите хора – академик Николай Денков запозна присъстващите, с основните приоритети, над които правителството е работило през изминалите девет месеца.

След своето обръщението към присъстващите, премиерът отговори на въпроси, които младите хора задваха, чрез платформа, а модераторите на събитието – Симеон Иванов и Дария-Лора Дачева предаваха към него .

Основните теми, които вълнуваха младежта бяха свързани със заетостта на младите хора, взаимодействието с гражданското общество и насърчаването на гражданското участие. 

“Без да искаме младежта остава надолу в приоритетите.  Програма Еразъм +, която се управлява от Център за развитие на човешките ресурси е под шапката на Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта. Това е само един от примерите, в които се показва, че младежката политика трябва  да е хоризонтална за всички министерства.” – заяви Денков.

На въпрос трябва ли да бъдат забранени неплатените стажове, премиерът отговори: 

“Стажовете трябва да са платени. Дефицитът на кадри е толкова остър, че работодателите най-сетне разбраха, че не държавата трябва да направи нещо, а бизнесът, като е необходимо да работи пряко с висшите училища и професионалните гимназии. 

Друг интересен въпрос бе зададен, а именно: “Как да се задълбочи взаимодействието с гражданските организации в страната?”. 

“Всичко опира до инициатива – пример затова е днешното събитие.Сега се обсъжда как да се подобри финансирането на гражданските организации – има идеи и се опитват да ги доразвият. Студентските съвети са показали, че когато има желание и умение – резултатът е на лице.” – категорично заяви министър-председателят като изрази благодарностите си към студентските съвети.

“Може ли държавата да приложи мерки, за да се подобри ангажирането и участието на младите и кой да бъде инициатора на тези мерки?”- попита човек в залата.

През последните години има положително развитие в тази посока – ученическите съвети и парламенти започват да работят. Самият факт, че сте тук днес, означава че ви интересува тази тема. Това, което е най притеснителното е, че една голяма част от младежите не разбират защо трябва да се ангажират с такъв тип дейност и защо изобщо трябва да се интересуват от политика. И ако ме питате защо е така – защото голяма част от политиците показват най грозната част на политиката. Политиката е начин заедно да се научим как да работим по-добре, но това става чрез анализи, а не чрез размятане на обиди и квалификации.Ако можем нещо да напраивм заедно – е да даваме личен пример как се прави политика. – коментира Денков 

В края на разговора – Атанас Г. Радев връчи на акад. Николай Денков Отворено писмо на Национален младежки форум, относно мерките в сектор „Младеж“, част от Програмата за Управление на Република България юни 2023 г. – декември 2024 г.

“Без значение от позицията – преди или след ротация, работата в посока развитието на младежите в България е кауза, от която никой от властимащите няма как да се откаже. Уверявам ви, че връченото ми отворено писмо, ще бъде обсъдено с Мария Габриел.”, каза Николай Денков. 

Събитието “Младите говорят с министър-председателя” се организира от Национален младежки форум, Студентска асоциация за изследване на международните отношения, Студентски клуб на политолога, Студентски дипломатически клуб, Клуб “Европеистика” и Активни политики. Със специалното съдействие на Студентски съвет при Софийски университет.

Становище на Национален младежки форум относно Приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството и Законопроекти със сигнатура 49-454-01-10 и 49-454-01-12

Уважаема г-жо Кабак, 

Уважаеми народни представители,

 

Национален младежки форум, в качеството си на Национален младежки съвет и в този смисъл на платформа, застъпваща се за интересите на младите хора и младежките организации в страната, голяма част от които се крепят именно на доброволния труд и отдадеността на стотици доброволци, има дългогодишна и ясна позиция в подкрепа на нуждата от приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството в страната. 

В тази връзка приветстваме инициативата на народните представители от парламентарните групи на “ГЕРБ-СДС” и “БСП за България” да внесат за разглеждане самостоятелни законопроекти. Виждаме в този акт волята на Народното събрание да доведе до край процеса по приемане на Закон за насърчаване на доброволчеството след почти 17 години на неуспехи. 

Бихме искали да отбележим, че Национален младежки форум е част и от създадената към Министерство на младежта и спорта работна група за изработване на Законопроект за доброволчеството, като в рамките на участието си в нея бяха проведени редица дейности за ангажиране на организации и граждани по темата: 

 • Публична дискусия по време на честванията на Деня за младежта в рамките на Sofia Summer Fest и в партньорство с Министерство на младежта и спорта;
 • Публична дискусия по време на фестивала “Демократична мозайка: Сцена на гражданското общество” през септември 2023 г., организиран в партньорство с Форум Гражданско Участие и Министерство на младежта и спорта;
 • Анкета за очакванията към Закона за насърчаване на доброволчеството съвместно с група от 5 граждански организации;
 • Консултация с младежки организации, част от мрежата на Национален младежки форум по отношение на мерките, касаещи регулациите, свързани с младежко доброволчество и др.

На база на внесените законопроекти, работата осъществена в рамките на работната група и предстоящото внасяне на трети вариант на Законопроекта, намираме

разглеждането на отделните законопроекти 1 по 1 като нецелесъобразно. В тази връзка отправяме предложение за отлагане на разглеждането на законопроекти със сигнатури 49-454-01-10 и 49-454-01-12 до входиране на Законопроекта, разработван от работната група към Министерство на младежта и спорта. 

Освен това настояваме, в случай на навлизане в рамките на процеса по чл. 78, ал. 2 от ПОДНС и обединяването на различните законопроекти, да бъде създадена ad hoc работна група към водещата комисия, със задължителното участие на представители на граждански организации, за да може да се гарантира, че окончателните текстове на Законопроекта ще отговорят максимално на нуждите и очакванията на доброволците, доброволческите организации и гражданския сектор като цяло. 

С оглед на проведените до момента дейности във връзка с подготовката на Законопроекта за насърчаване на доброволчеството в рамките на работната група към Министерство на младежта и спорта, Позиция относно доброволчеството на Национален младежки форум, приета през 2011 г. и обновена през 2014 и 2018 г. от Общо събрание на организацията и на база на консултациите с организации членове и партньори, считаме, че Законът за насърчаване на доброволчеството следва да включва най-малко следните елементи: 

 

 • Ясно обособена система за държавна политика за насърчаване на доброволчеството, в това число и: 

 

   1. Ясно обособен държавен орган, който ще отговаря за провеждане на политиката;
   2. Конкретно дефинирани ангажименти на посочения орган, вкл. и такива за изследване на състоянието и проблемите на доброволчеството и доброволческите организации. 

 

 • Конкретни насърчителни мерки: 

 

  1. За разширяване на разпознаваемостта и ангажираността по отношение на индивидуалното доброволчество и разпознаване на значението на доброволчеството при изграждането на солидарно общество;
  2. Мерки за подкрепа и изграждане на капацитет и устойчивост на доброволчески организации;
  3. Мерки за обучение в доброволчество и изграждане на култура на доброволчество сред деца и младежи, включително чрез ангажирането на младежки и доброволчески организации в часовете по гражданско образование и активното им взаимодействие с образователни институции;
  4. Създаване на механизми за разпознаване и валидиране на знания и умения придобити посредством доброволчество;
  5. Насърчаване на създаването на създаването на младежки доброволчески програми по модел на адаптиране на програмата “Европейски корпус за солидарност” на национално ниво и общински програми за младежко доброволчество. 

   Законът за насърчаване на доброволчеството следва да създава среда за развитие на масово организирано доброволчество, да подкрепя организациите, които работят активно с доброволци, и да гарантира правата и сигурността на доброволеца. 

   Считаме, че Законът не следва да създава прекомерни регулации, в т.ч. и посредством въвеждането на регистрационни режими и допълнителни административни задължения за организациите, които работят с доброволци, без това да е подкрепено с мерки за гарантиране на тяхната устойчивост и финансова и административна подкрепа за изграждане на капацитет и функционирането им.

   Осъществяването на една успешна държавна политика за насърчаване на доброволчеството може да се случи само в активно взаимодействие с граждански и доброволчески организации и Законът следва да създаде средата и механизмите за това взаимодействие.

   Национален младежки форум заявява готовността си да участва в работни групи и формати по уточняване на окончателните текстове на Закона за насърчаване на доброволчеството, както и да предостави допълнително становище по конкретни текстове на 1 или повече законопроекти, които достигнат до обсъждане в рамките на комисии и пленарна зала. 

   Гр. София

   Дата 05.03.2024 г.

   С уважение,

   Атанас Г. Радев

   Председател на 

   Национален младежки форум

ОТВОРЕНО ПИСМО Относно: Мерките в сектор „Младеж“, част от Програмата за Управление на Република България юни 2023 г. – декември 2024 г.

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, 

В качеството си на най-голямата младежка платформа в страната, със статут на Национален младежки съвет, 

В продължение на позициите изразени в Декларация относно мястото на ресор „Младеж“ от 2023 г.

В контекста на предстоящите промени в системата на изпълнителната власт на Република България, 

Като набляга на необходимостта от амбициозна, последователна, целенасочена, базирана на данни младежка политика, която гарантира участието на младите хора във всички нейни етапи осигурява среда за пълноценно развитие и разгръщане на потенциала на младите хора,  

 

НАСТОЯВА ЗА:

 1. Иницииране на задълбочен публичен дебат за ролята и мястото на младежката политика и мерките, необходими за осигуряване на среда насърчаваща развитието на младите хора в страната.
 2. Включване в управленската програма на правителството на следните мерки: 
  1. Анализ на планирането, изпълнението и координацията на политиката за младежта, като подготовка за структурна реформа в сектор „Младеж“.
  2. Промени в Закона за младежта касаещи регламентирането на младежкото участие, младежката работа, младежките центрове и националния младежки съвет.

Оправяме покана към парламентарните групи част от управляващото мнозинство за провеждане на разговори относно изложените искания и заявяваме готовност да подпомогнем тяхното изпълнение!

 

ПОКАНА: Общо събрание на Национален младежки форум, 20.04.2024 г.

BG01-006-02032024

ДО: ЧЛЕНОВЕТЕ НА
НАЦИОНАЛЕН
МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ, 

На основание чл. 23 от Устава на Сдружение „Национален младежки форум” (НМФ) и чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет свиква Общо събрание, което ще се проведе на 20 април 2024 от 9.00 ч. в Национален STEM Център, Конферентна зала (гр. София, бул. „Драган Цанков“ 21А) при следния Дневен ред:

 1. Отчет за дейността на УС

 2. Годишен финансов отчет  

 3. Прием на документи на Контролна комисия 

 4. Прием на нови членове 

 5. Избори за запълване на състава на УС 

 6. Избори за запълване на състава на Контролна комисия

 7. Промени в Устава

 8. Работен план за 2024 г. 

 9. Прием на политически документи (Манифеста)

 10. Други 

Канят се всички членове на НМФ да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, началото на Общото събрание ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, са на разположение на адреса на управление на Национален младежки форум и се предоставят на всеки член при поискване. 

Младите говорят с министър-председателя за почтеността в управлението

Премиерът акад. Николай Денков ще разговаря с младите за почтеността в управлението и за своя мандат, ден преди ротацията.

Събитието ще събере активни младежи, които ще се включат в диалог с премиера на 5-ти март в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Темите на дискусия ще бъдат:

 • Младежки политики
 • Заетост на младите хора
 • Гражданско образование
 • Взаимодействие с гражданското общество
 • Насърчаване на младежкото и гражданското участие
 • Качество на средното и висшето образование

Можеш да разгледаш събитието във Фейсбук ТУК, където тази седмица ще бъде качена и платформата за задаване на въпроси.

Събитието се организира със съвместните усилия на Национален младежки форум, Студентски клуб на политолога, САИМО, Клуб “Европеистика”, Активни политики, Студентски дипломатически клуб и със специалното съдействие на Студентски съвет при СУ.