Какво произведе 10-тия випуск на НМА?

След завършването на впечатляващия 10-ти випуск на Национална младежка академия, искаме да споделим с вас проектите на участниците, които те подготвиха в рамките на Клас 3. Темите бяха изготвени от самите участници, а процеса координиран от обучителите Даниел Джинсов и Адела Бозмарова, заедно с Мирослав Цеков (Председател на НМФ 2021-2023). Те бяха официално представени и пред комисия в състав: доктор Лилия Еленкова, Даниел Джинсов и Мирослав Цеков. Участниците продължиха усърдно работата си и в месеците след края на академията, за което искаме да ги поздравим. В тази статия можете да разгледате финалните проекти на 6-те групи участници и да разберете малко повече за техни цели и идеи:

Проект “Повишаване на финансовата грамотност”

Проектът е създаден от Анелия Денева, Иван Христов, Сара Бусари, Алекс Илиев, Атанас Сирачков и Ева Табакова. Целите на проекта са свързани с това да бъде повишена финансовата грамотност сред гимназисти в България чрез 2 предвидени дейности в рамките на 6 месеца. Дейностите включват провеждане на онлайн информационна кампания с инфлуенсъри и провеждане на обучение по финансова грамотност с известен специалист по темата. Преки бенефициенти на програмата ще бъдат младежи от България в гимназиален етап на обучение, на възраст от 15-19 г, като до тях ще се достигне чрез социални мрежи, чрез училищата и по-конкретно чрез съобщения от директори към учениците и чрез лични срещи с председатели на ученически съвети.

Проект „обрАЗоваНИЕ“

Проектът е създаден от Пея Карова, Виктор Иванов, Георги Данов, Никол Колева, Никола Минчев и Моника Букова. Целта на проекта е да бъдат повишени езиковите компетенции чрез неформално обучение на учениците от гимназиален етап от три малки населени места в България за учебната 2024/25 година. Преките бенефициенти са младите хора от 15 до 19-годишна възраст в гимназиален етап на обучение, учещи в малките населени места на България. До тях ще се достигне чрез официални покани за участие, които ще бъдат изпратени до директорите на учебните заведения, като целта е да бъдат включени и ученици, отпаднали от образователната система през предходната учебна година.

Проект “Училище без страх”

Проектът е създаден от Андон Георгиев, Гюксел Дурмуш, Десислава Гинчева, Виктория Христова, Светлана Бачева и Катерина Николова. Целта му е редуциране на тормоза в училище в гимназиален етап чрез провеждането на 2 дейности в рамките на 5 месеца – повишаване на емоционалната интелигентност, чрез неформални обучителни сесии и създаване на методология, за начин на действие при случай на тормоз. Преки бенефициенти ще бъдат ученици на възраст 15-19 години, като до тях ще се достигне с официални покани, отправени до 3 училища от област София, Пловдив и Габрово.

Проект “Доброволци в действие”

Проектът е създаден от Александра Гайтанджиева, Александър Младенов, Мартин Керефейски, Кристиян Ангелов, Стилиян Атанасов и Мила Гетова. Целта му е повишаване ангажираността на младите хора в доброволчески инициативи, като начин за осмисляне на свободното време. В рамките на проекта са предвидени дейности, които да повишат информираността относно ползите от доброволчеството, ангажирането на млади хора в обучения с фокус запознаване с целите и видовете доброволчество, както и начините за участие в подобни инициативи. Преки бенефициенти ще са младежи между 15-19 г., предимно ученици, които се интересуват от краткосрочен тип доброволчество. До тях може ще се достигне през кореспонденция с РУО, местни младежки организации, лични срещи с директори на училища и учители, ученически съвети, социални мрежи.

“Национална младежка академия 2023 г.” се изпълнява от Национален младежки форум. Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта (по договор № – Договор № 25-00-48 / 13.07.2023 г.) чрез Национална програма за младежта 2021-2025 г. за 2022 г.

НМФ изпрати 10-тото юбилейно издание на Национална младежка академия

От 23-ти до 26-ти ноември, в Боровец се проведе Клас 3 на Национална младежка академия

По време на четиридневния клас участниците имаха много и различни активности, водени от обучителите Адела Бозмарова, Даниел Джинсов и Виктор Тенев.

По време на трите класа (В Атия и още един в Боровец) на академията участнице имаха разнообразяващи обучителни активности като между тях  бяха включени танци, състезания и игри, които сплотиха още повече сформиралата се общност. В края на академията всички споделиха с какви чувства си тръгват и какво научиха. За финал участниците взаимно канеха съмишлениците си за съвместна работа из цялата страна – София, Шумен, Варна, Пещера, Ботевград, Кърджали, Правец, Пловдив, Ямбол, Враца и много други.

На окриването на третия клас участниците започнаха с поставяне на индивидуални цели за идните дни. След това продължиха до края на деня в компанията на гост-лектори. Сред тях- д-р Лилия Еленкова, Мирослав Цеков и Атанас Радев.

При представянето си Атанас Радев, председател на Национален младежки форум, заяви: “Младежките органи са ключови за развитието на младия човек, за интеграцията му и саздаването на общност, от която той да бъде част. Важно е младите да знаят не какво Национален младежки форум може да направи за тях, а какво те могат да направят заедно с НМФ.” – призова младите да мрежуват и да взимат думата.

Д-р Лилия Еленкова, която е и председател на НМФ в период 2012-2014 година проведе лекция на тема “Стратегия, програма и проекти и какво е общото между тях”.  Запозна академците с това каква е разликата между страгетия и стратегически план и обсъдиха защо има голяма дезинформация сред младите, при наличието но толкова много информация и лесния достъп до нея. 

Мирослав Цеков (Председател на Национален младежки форум 2021-2023 г.) запозна участниците с Националната стратегия за младежта.  Запозна ги с процеса на разписване и приемане на стратегията, както и необходимите документи и наличните ресурси и указания при разписване на проект.

В края на деня, участниците представиха проблемите, по които предварително  бяха изготвили проучвания и запознаха останалите с тях. Някои от проблемите, бяха свръзани с Ниската финансова грамотност в България; Домашното насилие; Грамотността на населението; Липсата на закон за доброволчество

През втория ден се сформираха работни групи и започна разписване на проектни предложения.

Разписването на проектите и даването на обратна връзка продължи през останалите дни. 

През последния ден участниците представиха завършените се проекти, пред комисия, съставена от д-р Лилия Еленкова, Даниел Джинсов и Мирослав Цеков.

А какво всъщност се променя в участниците на Национална младежка академия? 

“Фундаментално, драстично, преобръщат се на 180 градуса. За мен НМА запълва много празноти сред младите хора и буквално подрежда пъзела за това какво е тяхното място в обществото.”Адела Бозмарова 

“НМА запалва искра в душите на младите хора и те започват да гледат през една друга перспектива относно тяхната отговорност към обществото.”Виктор Тенев

“Една доста сериозна част от групата, която завършва Клас 3, става част и от бъдещия управителен съвет и органите на управление на организацията.”Мирослав Цеков

“В рамките на НМА един млад човек израства личностно, социално и граждански – наблягаме на социалните умения, вярваме, че един лидер трябва да е наясно със своите силни и слаби страни, обучаваме бъдещи лидери и затова работим по теми като демокрация, гражданско образование и участие.”Даниел Джинсов

Благодарни сме на всички, които взеха участие в юбилейното 10-то издание на Национална младежка академия. Сигурни сме, че съвместната ни работа не свършва с приключването на академията!

“Национална младежка академия 2023 г.” се изпълнява от Национален младежки форум. Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта (по договор № – Договор № 25-00-48 / 13.07.2023 г.) чрез Национална програма за младежта 2021-2025 г. за 2022 г.

Клас 2 на Национална младежка академия приключи успешно

От 12ти до 15ти октомври в Почивна база Шумнатица се проведе Клас 2 на Национална младежка академия. Успешно преминалите участници се потопиха още по-дълбоко в принципите на гражданското участие.

Техните обучители, Адела Бозмарова, Даниел Джинсов, Цветелина Раденкова и Виктор Тенев, ги изненадаха с богата програма, пълна с различни дейности. Предадоха им не само ценни умения, но и им помогнаха да заздравят връзките помежду си и да започнат да работят като един здрав и истински сплотен екип.

“Академците” бяха поставени пред множество предизвикателства, игри и състезания, те трябваше с общи усилия да разгадават загадки, да си помагат един на друг, да определят какво всъщност означава да си лидер и най-важното – сами да си разпределят и поемат различни отговорности през тези 4 дни.

 

Обучителите им възложиха нова специална задача за следващия клас, а подготовката за нея вече започна усилено. Гордеем се с 10тия юбилеен випуск на НМА и очакваме да разберем какво остана да бъде разкрито и в последния клас на академията.

Третия калс ще се състои от 23 до 26 ноември, отново тук в почивната база Шумнатица!


Какво предизвикателство отправи Клас 1 на НМА

Първият Клас на Национална младежка академия впусна участниците си в едно ново приключение и отправи специална мисия за тях. Преди началото на Клас 2 “академците” имаха задачата да осъществят гражданска инициатива на тема, която е важна за тях и общността, в която живеят.

Участниците се групираха в 25 отбора като идеята на всеки обръщаше внимание на различна сфера от обществото. Проектните идеи бяха тясно свързани тези четири категории:

 

  1. Училищна среда: Проблема с тормоза в училище и нуждата от подобряване на менталното здраве сред младежите, липсата на качествено образование по предметите свързани с природните науки и гражданското образование
  2. Спорт и култура: Липсата на творчески и спортни събития за млади хора
  3. Гражданско и младежко участие: Липсата на информация за младежки инициативи и младежко включване в училищата, неинформираността сред младежите относно ползите от менторството, липсата на младежки пространства, ниската избирателна активност и гражданска култура сред младите гласоподаватели
  4. Инфраструктура: Липсата на училищен транспорт и велоалеи в някои населени места, замърсяването на градски и паркови площи, както и наличието на опасни съоръжения, пътища и подлези

В изпълнението на своите проекти, академците организираха информационни кампании, провеждане на проучвания сред младите хора, семинари, презентации в училищата, конференции, менторски срещи, граждански кампании, подписки и петиции.
Всичко това те проведоха в краткия период от 1 месец преди 2-рия клас.

Клас 2 на НМА е след броени дни и носи със себе си куп нови предизвикателства за нашите активни участници.

“Национална младежка академия 2023 г.” се изпълнява от Национален младежки форум. Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта (по договор № – Договор № 25-00-48 / 13.07.2023 г.) чрез Национална програма за младежта 2021-2025 г. за 2022 г.

Национална младежка академия е отново тук!

След 1 пропусната година, Национална младежка академия е отново тук. На 7ми септември в Почивна база Атия започна 10-тия юбилеен випуск на НМА. Първата част на събитието ще продължи до 10ти септември с общо 53 участници от цялата страна.

Председателят на Национален младежки форум Мирослав Цеков приветства участниците, пристигащи от всички краища на България – София, Варна, Габрово, Пещера, Казанлък, Ботевград, Черноморец, Стара Загора, Кърджали, Правец, Павликени, Велико Търново, Пловдив, Шумен, Русе, Ловеч, Ямбол, Враца, Дупница, Свищов, Петрич и Карлово, което потвърждава националния характер и националната мисия на академията. 

Участниците се впуснаха мигновено в обучителния процес, ръководени от техните обучители, сред които за поредна година са Даниел Джинсов, Розалина Недкова, Адела Бозмарова и Виктор Тенев. В предстоящите дни от програмата младежите ще се запознават и обучават в младежко гражданско участие, а магията на НМА ще ги свърже в групи за споделени каузи и инициативи.

Национална младежка академия е най-големият обучителен процес за младежи от цялата страна и най-голямото събитие на Национален младежки форум. Повече за мисията на НМА може да научите ТУК.

“Национална младежка академия 2023 г.” се изпълнява от Национален младежки форум. Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта (по договор № – Договор № 25-00-48 / 13.07.2023 г.) чрез Национална програма за младежта 2021-2025 г. за 2022 г.

Национална младежка академия се завръща за своя 10-и ЮБИЛЕЕН ВИПУСК

Пригответе се да се впуснете в едно вдъхновяващо пътешествие към сърцето на своя младежки потенциал. 

Национална младежката академия е отново тук и търси най-мотивираните за промяна млади хора в България, които са готови да направят смела крачка и да предизвикат не само себе си, но и хората в общността, от която идват. 

ТАЗИ ГОДИНА, Национална младежка академия е специална. Това е юбилейният 10-И ВИПУСК! Предстоят 3 класа, всеки от които ще се проведе в рамките на 4 дни през септември, октомври и ноември.

КЛАС 1

Атия 7-10 септември

КЛАС 2

Марково 12-15 октомври

КЛАС 3

Боровец – “Шумнатица” 23-26  ноември

Ако ти си:

-на възраст 15-29 години
-имаш неудържимо желание за нови начинания или търсиш смелост да осъществите настоящите
-интересуваш се от подобряване на средата, в която се развиваш…
НМА ТЕ ЗОВЕ

Регистрирай се тук:

ВАЖНО

Участието на всеки кандидат трите класа е задължително. 
Срокът за регистрация е 15 август 2023 г. 

Непосредствено след крайния срок, екипът на НМФ ще направи селекция на кандидатите и ще уведоми в рамките на една седмица всички кандидатствали с допълнителна информация за престоя. 

Транспорт:
За всяка една от почивните бази е предвиден транспорт от най-близкия голям град. 

За Клас 1:
Бургас – Атия
(предстои информация)

За Клас 2:
Пловдив – Иглика
(предстои информация)

За Клас 3: 
София – Шумнатица
(предстои информация)
За придвижване до тези три изходни точки с влак/автобус, екипът ни ще сподели информация в ИНФОПАКЕТ до всеки ОДОБРЕН участник.

Престой:

Относно престой. 
Участниците ще бъдат настанени в стаи според условията на приемащата база. Нощувките са покрити от организаторите. 

Очаквайте инфопакет за всичко, което си струва да предвидите за вашето пътуване.

Национална младежка академия 2023 г.” се изпълнява от Национален младежки форум. Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта (по договор № – Договор № 25-00-48 / 13.07.2023 г.) чрез Национална програма за младежта 2021-2025 г. за 2022 г.

Какво се случи на Национална младежка академия 2021

За 9-та поредна година, от НМФ осъществихме провеждането на Национална младежка академия. В нея се включиха младежи от София, Перник, Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Кърджали, Бургас, Варна, Русе и Плевен. 

Участниците, идващи от различни краища на България, бяха събрани в Почивна база “Иглика” над родопското село Марково, където липсата на добър обхват ги потопи в обучителните и моделиращи дейности на Даниел Джинсов и Цветелина Раденкова.

Клас 1 (26-29 август)

В Клас 1 взеха участие 24 участника, които бяха внимателно подбрани на база тяхната мотивация. Сред тях, представители на различни организации, ученически и студентски съвети. Те работеха по различни дейности, свързани с гражданското и младежко участие, получиха ценни насоки и знания от лекторите Христо Божинов и Георги Проданов по отношение на демокрацията, формите на управление и младежките организации.

След Клас 1, участниците имаха за задача да направят анализ на избран от тях проблем на местно/национално ниво.

Клас 2 (14-17 октомври)

Два месеца по-късно, НМА събра не малка част от същите участници отново в Марково. Този път, целта на академията беше да надгради придобитите умения и знания от Клас 1 и да превърне младите в лидери на промяна. Представители на Национален младежки форум, сред които и председателят Симона Димитрова, проведоха среща в една от вечерните сесии, в която запознаха участниците с полемиките и препятствията пред младежкия сектор. В останалата част от обучението бяха предвидени дейности за провеждане на кампании за разрешаване на предложените от участниците проблеми.

Национална младежка академия продължава да бъде генератор на младежко участие и активизъм, а от Национален младежки форум продължаваме да вярваме, че промяната към по-добро бъдеще на България ще започне именно от тези млади и вдъхновени личности. Благодарим на всеки един от тях!

 

Автор: Христо Радославов