България излъчи трима делегати на Европейска млaдежка конференция

Проведе се Европейска младежка конференция в Марибор, Словения, която бе и последна от цикъла на тройното председателство на Германия, Португалия и Словения в ЕС. Основна цел на конференцията беше да оцени целия процес на осмия цикъл на Младежкия диалог и да формулира препоръки генерирани от младежите в страните членки за прилагане на следващата младежка цел.

България излъчи трима делегати в лицето на Дамяна Захариева, Мария Тонева, Никола Живков като младежки представители и Камелия Йовкова, представител на Министерството на младежта и спорта. Темата на конференцията разглеждаше Цел 9 от единадесетте Европейските младежки цели – “Пространство и участие за всички”. Основна цел на конференцията бе да се чуе гласът на младите и да се съобрази тяхното мнение по младежките проблеми на континента.  Делегатите взели участие минаха през специално обучение организирано от Национален младежки форум

Участие взеха делегации от 27 страни от Европа, чиито представители бяха въвлечени в конструктивен диалог с политици и представители на различни организации. 

Всички участници се разпределиха в работни групи с няколко подцели като главната цел на всяка група бе да състави до 4 препоръки по темата си. Българските делегати взеха участие в 4-та 5-та и 6-та група със съответни теми „Осигуряване на младежки пространства“, „Осигуряване на цифровизирани младежки пространства“, „Осигуряване устойчиво финансиране, общо признание и развитие на качествена младежка работа, която подкрепя участието на младите хора“. Останалите теми бяха следните:

 • Осигуряване на младежко въздействие в процеса на вземането на решения
 • Осигуряване на равностоен достъп до участие в процеса на вземането на решения
 • Участие в избори и представителство на избраните лица
 • Осигуряване на релевантна за младите информация

Препоръките от всяка група влязоха в документ, който впоследствие се представи на Съвета на министрите.

Към група 4 “Осигуряване на младежки пространства”, препоръките бяха свързани с повишаване на осведомеността от страна на държавите-членки и Европейската комисия по отношение на създаването и поддържането на физически пространства предопределеци за младите хора. 

Към група 5 “Осигуряване на цифровизирани младежки пространства”: 

Насърчават се държавите-членки да гарантират минимален цифров стандарт по отношение на инфраструктурата, която включва безплатен wifi/интернет и основни цифрови инструменти, които да се използват от младите хора. Европейската комисия трябва да отпусне специални средства за младежкия сектор за овластяване и обучение на младите хора в разработването на цифрови умения, като се обърне специално внимание на младежите с по-малко възможности.

Към група 6 “Осигуряване устойчиво финансиране, общо признание и развитие на качествена младежка работа, която подкрепя участието на младите хора“:

Държавите членки да дадат повече гласност на работата с младежта, като увеличат нейната достъпност. Препоръчваме на държавите членки и на Европейската комисия да подкрепят и да се ангажират със създаването на общ план за възстановяване на младежта в ЕС, с конкретни действия, които да бъдат предприети на европейско, национално и местно равнище и които се фокусират върху младежката работа, за да се преодолеят проблемите, които пандемията задълбочи.

За много от участниците, това бе първо участие на международен форум от подобно естество. Ето какво споделиха нашите делегати след участието си:

С тази конференция, Словения завърши 18-месечното председателство от триото, в което се намира заедно с Германия и Португалия и отстъпва на Франция, Чехия и Швеция. В момента текат консултации за следващия 9-ти цикъл на Диалога на ЕС за младежта.  

Какво се случи на Национална младежка академия 2021

За 9-та поредна година, от НМФ осъществихме провеждането на Национална младежка академия. В нея се включиха младежи от София, Перник, Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Кърджали, Бургас, Варна, Русе и Плевен. 

Участниците идващи от различни краища на България бяха събрани в Почивна база “Иглика” над родопското село Марково, където липсата на добър обхват ги потопи в обучителните и моделиращи дейности на Даниел Джинсов и Цветелина Раденкова.

Клас 1 (26-29 август)

В Клас 1 взеха участие 24 участника, които бяха внимателно подбрани на база тяхната мотивация. Сред тях, представители на различни организации, ученически и студентски съвети. Те работеха по различни дейности свързани с гражданското и младежко участие, получиха ценни насоки и знания от лекторите Христо Божинов и Георги Проданов по отношение на демокрацията, формите на управление и младежките организации.

След Клас 1, участниците имаха за задача да направят анализ на избран от тях проблем на местно/национално ниво.

Клас 2 (14-17 октомври)

Два месеца по-късно, НМА събра не малка част от същите участници отново в Марково. Този път, целта на академията беше да надгради придобитите умения и знания от Клас 1 и да превърне младите в лидери на промяна. Представители на Национален младежки форум, сред които и председателя Симона Димитрова, проведоха среща в една от вечерните сисии, в която запознаха участниците с полемиките и препятствията пред младежкия сектор. В останалата част от обучението бяха предвидени дейности за провеждане на кампании за разрешаване на предложените от участниците проблеми.

Национална младежка академия продължава да бъде генератор на младежко участие и активизъм, а от Национален младежки форум продължаваме да вярваме, че промяната към по-добро бъдеще на България ще започне именно от тези млади и вдъхновени личности. Благодарим на всеки един от тях!

Локална среща “Промяната започва с теб” в Пловдив и Пазарджик

Като част от проекта „25-те процента“ локалните срещи под надслов „Промяната започва с теб в“ целят да ангажират младите в разговорите за бъдещето и да чуят младежката гледна точка за развитието на Европа и на конкретния град.

Младежите в Пловдив и Пазарджик взеха активно участие в събитията и представиха не само интересни, но и важни идеи.

Всяка среща беше разделена на два тематични панела – Промяната в Европа и Промяната на местно ниво. В първата част участниците дадоха своите предложения за бъдещото развитие на Европейския съюз под формата на идеи в платформата 25-те процента, а във втората разработиха и представиха идеи и за развитието на своя град пред поканените представители на местната власт.

За провеждането на събитията отговаряха Тихомира Нанева и Павел Денков, старши и младши обучител към Звено обучители на Национален младежки форум. Всяка среща беше открита от Симона Димитрова, председател на Национален младежки форум и ръководител на проекта.

Пловдив - 15 октомври

С младите от Града на тепетата се срещнахме в Младежки център – Пловдив. Въпреки дъждовното време в събитието участваха много местни ученици, студенти и работещи младежи.

Младите представиха разнообразни идеи за развитието на града – повече културни събития, адекватна спортна инфраструктура, борба с дискриминацията в училище, повишаване информираността на завършващите ученици за живота след училище, създаването на нови младежки пространства.

За откриването на срещата присъства г-н Георги Титюков, зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ към Община Пловдив. Г-н Титюков нямаше възможност да остане до края на събитието, но пожела да разгледа младежките идеи за развитието на града. Национален младежки форум пое ангажимент да изпрати предложенията до заместник-кмета и общинската администрация.

В дните преди събитието Радио Пловдив покани нашия екип за интервю. Йоан Стоянов, доброволец в Секретариата на НМФ, разказа за срещата и проекта в предаването „Вход свободен“.

Пазарджик - 16 октомври

На следващия ден се отправихме към Пазарджик. В Изложбената зала към Театър „Константин Величков“ се събрахме заедно с младежи от Съвета за младежка политика.

Участниците споделиха за добрата си комуникация с общината при решаването на проблемите на местно ниво. В рамките на срещата се разгледа необходимостта от по-добър транспорт в града и околностите, по-ефективно сметосъбиране и рециклиране, както и намаляването на броя бездомни кучета в града.

Като представител на местната власт участва Александър Иванов – председателят на Съвета за младежка политика, тъй като СМП действа като консултативен орган на общината по въпросите за младежта. Г-н Иванов пое ангажимента да представи идеите пред местните властимащи.

Екипът на Национален младежки форум искрено благодари на всички участници за споделените и разработени идеи и на всички партньори за подкрепата в организацията.

За нас е изключително важно младите хора като теб да бъдат част от разговорите за бъдещето, защото…

Промяната започва с теб!

Локална среща “Промяната започва с теб” в Ботевград

Нашата национална обиколка към проекта “25-те процента”, продължи с локална среща в Ботевград, където на 5-ти октомври се озовахме в зала “Венера” в хотел “Ботевград”. 

Ученически съвет на ППМГ генерира не само идеи за бъдещето на Европа, но и влезе в конструктивна дискусия с кмета на общината, г-н Иван Гавалюгов, по повод проблемите на местно ниво, които засягаха теми като спортните съоръжерния, междуградския транспорт в общината. 

Срещата бе ръководена от обучителите Райчо Райчев и Тихомира Нанева. 

От НМФ изразяваме своите благодарности към Ученически съвет на ППМГ “Асен Златаров” и г-н Иван Гавалюгов, който изслуша мненията на участващите и разясни дейностите около полемиките в общината.
Снимките са дело на Георги Данов, представител на местната медия Botevgrad.NEWS
 

Организирането на срещата нямаше да бъде възможно без помощта на Youth Movement for Development of the Rural Areas in Bulgaria.

Локална среща “Промяната започва с теб” в Добрич и Варна

Младежите в Добрич и Варна взеха активно участие в събитията и представиха не само интересни, но и важни идеи.

Всяка среща беше разделена на два тематични панела – Промяната в Европа и Промяната на местно ниво. В първата част участниците дадоха своите предложения за бъдещото развитие на Европейския съюз под формата на идеи в платформата 25-те процента, а във втората разработиха и представиха идеи и за развитието на своя град пред поканените представители на местната власт.

За провеждането на събитията отговаряха Виктор Тенев и Павел Денков, младши обучители към Звено обучители на Национален младежки форум. Всяка среща беше открита от Симона Димитрова, председател на Национален младежки форум и ръководител на проекта.

Добрич - 18 септември

Първата ни среща в Североизточния регион се проведе в Младежки център – Добрич. С любезната подкрепа на неговия екип в лицето на младежкия работник Бояна Драгоева ангажирахме участници от повечето младежки организации в града.

Участниците в събитието обсъдиха актуалните проблеми на Добрич, като се спряха на желанието си за повече младежки стажове, образователни възможности и качествена „зелена“ инфраструктура – повече зелени пространства и обществен транспорт. Припозната беше и необходимостта за по-добър диалог между различните младежки организации и властови структури в града.

Представителите на общината нямаха възможност да се включат в срещата поради наложена карантина, но пожелаха да се запознаят с идеите на младите. За тази цел Национален младежки форум пое ангажимент да входира предложенията в общинската администрация.Варна - 20 септемви

С младите в Морската столица се срещнахме в алтернативното младежко пространство Хале 3. Със съдействието на домакините и съорганизатори – Сдружение ЗА ТЕБ и Младото поколение в действие, много млади хора взеха участие. Ученици, студенти и работещи споделиха своята визия за бъдещето на Европа и град Варна.

В рамките на срещата участниците работеха върху различни проблеми. Идеите включваха повече възможности за работа и развитие на младите, по-ефективно взаимодействие с общината, нов и отговарящ на стандартите за качество скейт парк, мерки за справяне с бездомните кучета в града. 

Представителят на местната власт – Пламена Тодорова, отдел „Младежки дейности“, внимателно изслуша всички младежи и подробно обсъди техните нужди. Г-жа Тодорова очерта конкретни действия, които участниците могат да предприемат, и даде ценни съвети за работата с общинската администрация.

Събитието беше отразено от Радио Варна. Кратки интервюта с участници, представители на младежки организации, можете да се запознаете на този линк.

Екипът на Национален младежки форум искрено благодари на всички участници за споделените и разработени идеи и на всички партньори за подкрепата в организацията

За нас е изключително важно младите хора като теб да бъдат част от разговорите за бъдещето, защото…

 

Промяната започва с теб!

Подайте проектите си за Национална програма за младежта

Вашата организация може да кандидатства по новата НПМ 2021-2025 г. Имате възможност да изпратите проектно предложение до ММС в срок до 27 септември 2021 г.

Предложенията ви трябва да са съобразени с една от пет тематични области:

 1. Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности
 2. Екология и опазване на околната среда
 3. Свободно време, творчество и култура
 4. Насърчаване на здравословен начин на живот
 5. Толерантност и европейска принадлежност

Имате право само на ЕДНО предложение.

Срокът за подаване е 27 септември в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски № 75. 

Подадените по куриер или по пощата проекти трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 28.09.2021 година, независимо от това дали датата на която са подадени е в срока на кандидатстване. За преценка на това дали съответно проектно предложение е подадено в срок, ще важи датата на получаване в ММС, а не датата на която е изпратено.

Тук можете да се запознаете с НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА ако все още не сте го направили. 

ВАЖНО: Преди да изпратите своите документи е необходимо да се запознаете с указанията

Всички необходими документи може да откриете на следната страница в сайта на ММС.

Локална среща “Промяната започва с теб” във Враца

Младежите на Враца показаха, че са будни и устремени към промяна.
Тяхното желание за участие в процеса на вземането на решения към The 25 Percent Project не бе помрачено и от новопостъпилите противоепидемични мерки, които бяха съобразени.
 
От Национален младежки форум сме изключително благодарни на Младежки Център Враца за предоставеното пространство и за бързата реакция, която ни позовли да проведем срещата на открито.
 
Изразяваме и благодарности към заместник кмета Атанас Владимиров, който показа, че е съпричастен към младежкото участие.

Стани член на Национален младежки форум

Кои сме ние?

Национален младежки форум е сдружение, което обединява в себе си 46 младежки организации от цялата страна. Ние сме пълноправен член на Европейски младежки форум и активен партньор на национални и европейски институции в изграждане и застъпничество за качествени младежки политики. Ние сме Национален младежки съвет на България и желаем да разширим нашето семейство чрез Вас.

Защо твоята организация трябва да бъде член на НМФ

Включи се в най-голямата младежка платформа в България и стани част от положителната промяна. Открий партньори и приятели в нашата мрежа и стани организация член на платформата. 

 • За да открие нови възможности за своята работа
 • За да достигне до повече младежи на местно, регионално и национално ниво.
 • За да даде възможност за развитие и за изява на своите доброволци и членове, като участват в национални и международни събития.
 • За да се свърже с други младежки организации със сходна мисия и цели:
 • За да научава при провеждането на национални и международни събития и проекти.
 • За да получи силен сътрудник, с който да се застъпва пред институциите по отношение на политики, проекти и идеи.

  Ето какво е нужно, за да стане организацията ти член:

Документи

За да станете организация член, трябва да подадете следните документи: 

МОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО – мотивирана писмена молба в свободен стил.  Молбата се подава от законния представител на кандидатстващата организация или от изрично упълномощено от него лице.

РЕШЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – копие на решение на върховния или управителния орган за кандидатстване за членство в Национален младежки форум;

КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО – копия от документи, удостоверяващи спазването на критериите за членство по чл. 11 ал. 2 от устава на Национален младежки форум;

СЪГЛАСИЕ С ПРИНЦИПИТЕ – декларация, с която организацията-кандидат приема и се задължава да спазва настоящия устав, целите и ценностите на Национален младежки форум.

Пакетът документи се изпраща до Национален младежки форум, на имейл адрес secretariat@nmf.bg

Срок за подаване на документи: 18.09.2021г.

Национален младежки форум проведе обучение за делегати

Национален младежки форум успешно проведе обучение за делегати към “Диалога на ЕС по въпросите за младежта”.

 

Място на обучението от 3 до 5 септември бе Urban Point в София и в него взеха участие 13 одобрени младежи от различни градове и организации.

 

Събитието откри председателят на НМФ, Симона Димитрова, която напомни на участниците за тяхната мисия към Диалога на ЕС по въпросите за младежта, а Александър Йорданов се яви в ролята на техен обучител.

Европа има нужда от младежите на Враца, Добрич и Варна

Национален младежки форум продължава съвместна работа с младежки организации от Европа по проект The 25 Percent Project, за генериране на идеи и насърчаване младежкото участие в Конференцията за бъдещето на Европа.

Конференцията представлява един демократичен процес, който ни позволява да вземем пряко участие в навигирането на идеи и вземането на решения, дава ни по-голяма възможност да изразим мнението си за това какво прави ЕС и как работи за нас!
 
Тя търси инициативни хора като теб, с идеи и визия! 
 
Без значение дали идеята ти е свързана с екология, климат, интеграция, социални проблеми, политика, технология, икономика, инфраструктура или нещо друго, тук е мястото, където можеш пряко да въздействаш на управляващите и законодателни органи в процеса на вземането на решения.

Записването на участници е вече в течние. Ето къде и кога може да се включите:

Враца – 10 септември (Младежки център – Добрич)

Добрич – 18 септември (Младежки център – Враца)

Варна – 20 септември (Хале 3)